Italiano
Kje smo Kontakt KIJZ
 
 
Občina Izola - Comune di Isola
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
6310 Izola

Tel: +386 5 66 00 100
Fax: +386 5 66 00 110
E-mail: posta.oizola@izola.si

Id ddv: si16510801

 
Urad za družbene dejavnosti
  UDD 04 Enkratna denarna pomoč novorojencem.doc (78 KB)
  VLOGA - subvencioniranje varstva otrok _ SLO.doc (48 KB)
  Vloga za izdajo potrdila o neuveljavljanju predkupne pravice.doc (43 KB)
  Ponudba za prodajo nepremičnine po ZUreP1,ZVKD,ZON.doc (44 KB)
  PRAVILNIK O SUBVENCIONIRANJU VARSTVA OTROK _SLO.doc (45 KB)
  Objava Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok na spletni strani OI.doc (24 KB)
  Vloga za dodelitev štipendije za študijsko leto 2013-14.doc (134 KB)
Urad za gospodarske dejavnosti, investicije in komunalni razvoj
  UGDIKR 04 dovoljenje za dela na občinski cesti.doc (41 KB)
  UGDIKR 05 soglasje k priključku na javno cesto.doc (46 KB)
  UGDIKR 06 dovoljenje za izredni prevoz.doc (83 KB)
  UGDIKR 07 dovoljenje za opravljanje taxi službe.doc (42 KB)
  UGDIKR 08 opravljanje preizkusa za taksiste.doc (41 KB)
  UGDIKR 09 dovoljenje za zaporo občinske ceste.doc (47 KB)
  UOPGN 14 vloga za uporabo javne povšine(prej UKR-11)-PREDLOG[1].doc (41 KB)
  UOPGN 15 vloga za uporabo taksnih predmetov (prej UKR-12) PREDLOG[1].doc (42 KB)
  UGDIKR 20 soglasje k posegu na varovalni pas ob občinski cest.doc (40 KB)
  UGDIKR 26 soglasje k napeljevanju vodov v območju javnih cest.doc (43 KB)
  UGDIKR 28 čezmerna obremenitev okolja s hrupom.doc (38 KB)
  UOPGN 29 soglasje k postavitvi reklamnih tabel[1].doc (41 KB)
  UGDIKR 31 čezmerna uporaba cest.doc (55 KB)
  UGJSTP 32 subvencioniranje cene storitve uporabe javne infrastrukture.doc (59 KB)
  UGDIKR dovoljenje za posebno pravico uporabe občinske ceste.doc (42 KB)
  Vloga za dodelitev parkirne dovolilnice.doc (59 KB)
  Vloga za dodelitev posebna parkina dovolilnica.doc (48 KB)
Urad za urejanje prostora
  UUP1 - Pobuda za spremembo PA.doc (66 KB)
  UUP2 - Odmera komun.prispevka-nov TRR.doc (45 KB)
  UUP3- Lokacijska informacija za gradnjo objektov in izvajanje drugih del.doc (74 KB)
  UUP4 - Kopije izrisov iz prostorskih aktov občine.doc (44 KB)
  UUP5 - Soglasje lokalne skupnosti.doc (49 KB)
  UUP6 - Potrdilo o namenski rabi zemljišča.doc (47 KB)
  Vloga za izdajo potrdila o neuveljavljanju predkupne pravice.doc (43 KB)
  Ponudba za prodajo nepremičnine po ZUreP1,ZVKD,ZON.doc (44 KB)
Urad za upravljanje z občinskim premoženjem
  Obrazec vloge za nakup 6.8.2012 - 1.doc (47 KB)
  UUP 03-01 - odmera komun.prispevka-nov TRR.doc (48 KB)
  UUP 11-02 - Lokacijska informacija za gradnjo objektov in izvajanje drugih del.doc (77 KB)
  UUP 12-02 - Kopije izrisov iz prostorskih aktov občine.doc (43 KB)
  UUP 21-01 - soglasje lokalne skupnosti.doc (50 KB)
  UOP 27 Pogoji za parcelacijo na stavbnih zemljiščih.doc (49 KB)
  UOP 29 soglasje k postavitvi reklamnih tabel.doc (40 KB)
  UOP 30 Pobuda za izdelavo ali spremembo prost[1].akta.doc (66 KB)
  UUP 32-01 - potrdilo o namenski rabi zemljišča.doc (46 KB)
  OBRAZEC ponudba.doc (47 KB)
  UUOP 22 Napoved podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - fizične osebe.doc (163 KB)
  UUOP 22 Napoved podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - pravne osebe.doc (137 KB)
  UUOP 24 Vloga za oprostitev plačila nadomestila stavbnega zemljišča.doc (113 KB)
  Vloga za izdajo potrdila o neuveljavljanju predkupne pravice.doc (43 KB)
  Ponudba za prodajo nepremičnine po ZUreP1,ZVKD,ZON.doc (44 KB)
Občinski inšpektorat in redarstvo
  Vloga_za_izdajo_dovoljenja_za_promet_na_območju za pešce. doc.doc (54 KB)
© 2007 - 2010 Občina izola Pravno obvestilo Kontakt