Italiano
Kje smo Kontakt KIJZ
 
 
Občina Izola - Comune di Isola
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
6310 Izola

Tel: +386 5 66 00 100
Fax: +386 5 66 00 110
E-mail: posta.oizola@izola.si

Id ddv: si16510801

 
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa mag. Igor KOLENC, v skladu z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010 in 75/2012, v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS), 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013, v nadaljevanju Uredba), Odlokom o proračunu Občine Izola za leto 2013 (Uradne objave Občine Izola, št. 25/2012, v nadaljevanju Odlok) in Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2013, objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola.

  JZP - objava - MAJ 2013.doc, (58 KB)
  Razpisna dokumentacija MAJ 2013 - prodaja.doc, (111 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer, zemljišče s parc.št. 1085/1 k.o. Izola.

  scan0420_BZ.pdf, (670 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer, zemljišče s parc.št. 1087 k.o. Izola.

  scan0421_AP_S.pdf, (665 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer;

- del zemljišča s parcelno št. 1165 k.o. Izola,

- del zemljišča s parcelno št. 1269 k.o. Izola.

  scan0429_mli.pdf, (685 KB)
Območja zakupa v Občini Izola in višina zakupnine za leto 2013

Občina Izola objavlja Sklep za zakup zemljišč v v lasti Občine Izola in višina zakupnine za posamezno območje.

  Sklep.pdf, (2 MB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer; zemljišče s parc.št. 161 k.o. Izola.

  scan_LD.pdf, (673 KB)
Objavljen natečaj za izbor Županovega vina za leto 2013

Občina Izola je objavila javni natečaj za izbor Županovega vina Občine Izola za leto 2013. Na natečaju lahko sodelujejo registrirani vinarji, vinogradniki in vinske kleti s stalnim prebivališčem v občini Izola, ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina pri pristojnem upravnem organu. Županovo vino 2013 bo razglašeno v okviru proslave ob občinskem prazniku, 6. julija.

 

Pridelovalec lahko sodeluje z največ tremi vzorci vina kategorije belih, rose in/ali rdečih vin.

Vzorci in izpolnjen prijavni obrazec morajo biti dostavljeni v prostore Degustacijskega info centra na Ljubljanski ulici 17 v Izoli do vključno srede, 26. junija 2013. Prijavitelji bodo o odločitvi ocenjevalne komisije seznanjeni v okviru proslave ob občinskem prazniku, v soboto, 6. julija 2013, oziroma pisno v roku 10 dni po javni razglasitvi rezultatov. Najbolje ocenjeno vino iz kategorije belih, rose ali rdečih vin bo razglašeno za Županovo vino 2013, pridelovalec pa bo prejel prehodno nagrado v obliki replike kipca Viktorije, avtorja Zvonka Bizjaka.

 

Dokumentacija in prijavnica je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Občine Izola www.izola.si in v prostorih Degustacijskega info centra na Ljubljanski ulici 17 v Izoli. Zainteresirani prijavitelji pa jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v vložišču Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Dodatne informacije dobite na telefonski številki 05/660 01 09 ali 05/640 10 50.

  Javni natečaj za izbor Županovega vina Občine Izola za leto 2013.pdf, (1 MB)
  Pravilnik in prijavnica za izbor Županovega vina Občine Izola za leto 2013.pdf, (54 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer; zemljišče s parc.št. 814/4 k.o. Izola.

  scan_DI.pdf, (690 KB)
JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc, (v nadaljevanju: Občina), na Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) in Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave 24/2009 in 13/2011), razpisuje

JAVNO ZBIRANJE PONUDB Za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola.
  javno zbiranje ponudb.pdf, (807 KB)
  razpis - objava JUNIJ 2013.doc, (83 KB)
  razpisna dokumentacija poslovni prostori JUNIJ 2013 - .doc, (152 KB)
Namera o ustanovitvi služnosti

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012 v nadaljevanju: Uredba) Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola objavlja namero za podelitev in ustanovitev služnostne pravice izgradnje, postavitve, obratovanja in vzdrževanje bazne postaje oz. namestitve sistema radijske bazne postaje mobilnega javnega omrežja, za čas obstoja omrežja, na ostrešje objekta na parc.št. 2521/4 z naslovom Industrijska cesta 8b, kot sledi:

  Namera o ustanovitvi služnosti T-2.docx, (27 KB)
Namera o ustanovitvi služnosti
Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012 v nadaljevanju: Uredba) Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola objavlja namero za podelitev in ustanovitev služnostne pravice izgradnje/postavitve, dostopa, obratovanja in vzdrževanja elektro priključka ob obstoječi cesti po parceli št. 2594/1  k.o. Izola, in sicer:
  PHM Invest Namera o ustanovitvi služnosti E.docx, (26 KB)
Namera o ustanovitvi služnosti

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012 v nadaljevanju: Uredba) Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola objavlja namero za podelitev in ustanovitev služnostne pravice prehoda, dostopa na nepremičnini št. 3232/2 k.o. Malija, za potrebe objekta na nepremičnini s parc.št.3232/1 k.o. Malija, 3234/2 k.o. Malija in 3235/2 k.o. Malija in sicer (v priponki).

  Namera o ustanovitvi služnosti GŠ Jagodje.docx, (26 KB)
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010 in 75/2012) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013), Občina Izola objavlja naslednjo namero.

  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Aurin.doc, (40 KB)
  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Kosmina.doc, (40 KB)
  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Glasnović.doc, (40 KB)
  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Rebula.doc, (40 KB)
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa mag. Igor KOLENC, v skladu z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010 in 75/2012, v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS), 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013, v nadaljevanju Uredba), Odlokom o proračunu Občine Izola za leto 2013 (Uradne objave Občine Izola, št. 25/2012, v nadaljevanju Odlok) in Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2013 s spremembami in dopolnitvami, objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola.

  JZP - objava - JULIJ 2013.doc, (60 KB)
  Razpisna dokumentacija JULIJ 2013 - prodaja.doc, (111 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer; zemljišče s parc.št. 1676/1 k.o. Izola.

  scan_gj.pdf, (661 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer; zemljišče s parc.št. 921 k.o. Izola.

  scan_kbp.pdf, (646 KB)
Namera o ustanovitvi služnosti

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012 v nadaljevanju: Uredba) Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola objavlja namero za podelitev in ustanovitev služnostne pravice izgradnje, dostopa, obratovanja in vzdrževanja cestnega priključka ter izgradnje, dostopa, obratovanja in vzdrževanja podzemnih vodov in naprav na delu kategorizirane občinske ceste JP št. 641540, odsek 641541 »Leninova ulica« s parcelno št. 1603/2 k.o Izola za potrebe objekta na parceli št. 1605/1 k.o. Izola, in sicer:

  PV Namera o ustanovitvi služnosti.docx, (28 KB)
Namera o ustanovitvi služnosti

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012 v nadaljevanju: Uredba) Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola objavlja namero za podelitev in ustanovitev služnostne pravice izgradnje, postavitve, obratovanja in vzdrževanje kabelske kanalizacije-TK infrastruktura-na ulici Prekomorskih brigad v Izoli, za čas obstoja TK infrastrukture, na nepremičninah s parc. št. 1649, 1303/1 in 1310 vse k.o. Izola.

  Telekom Namera o ustanovitvi služnosti.docx, (27 KB)
Namera o ustanovtvi služnosti

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012 v nadaljevanju: Uredba) Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola objavlja namero za podelitev in ustanovitev služnostne pravice prehoda, dostopa na nepremičninah št. 3786, 3853, 3852, 3854 vse k.o. Izola, za potrebe objekta na nepremičnini s parc.št. 3665 k.o. Izola, na naslovu Krajna pot 1.

  Namera o ustanovitvi služnosti-VM.docx, (27 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer, zemljišče s parc.št. 3718/1 in 3718/4 k.o. Cetore.

  Namera.pdf, (648 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer; del zemljišča s parc.št. 

1649 k.o. Izola indel zemljišča s parc.št. 1165 k.o. Izola.
  scanu_S_KVS.pdf, (681 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer; zemljišče s parc.št. 1360 k.o. Dvori.

  scan_DN.pdf, (664 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer; del zemljišča s parc. št. 1649 k.o. Izola indel zemljišča s parc.št. 1165 k.o. Izola.

  scanu_S_KVS.pdf, (681 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer; zemljišče s parc.št. 1360 k.o. Dvori.

  scan_DN.pdf, (664 KB)
Javni poziv prevoznikom

Občina Izola na podlagi 6. člena Odloka o subvencioniranju dijaških prevozov (Uradne objave Občine Izola, št.  4/2009) s tem

 

 

JAVNIM NAZNANILOM

 

POZIVA

 

VSE prevoznike javnega prevoza potnikov

 

ZA posredovanje namere

 

k sklenitvi pogodbe z Občino Izola

 

o subvencioniranju dijaških prevozov v šolskem letu 2013/2014.

 

  Javni poziv prevoznikom - 2013_2014 - objava.doc, (52 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer, zemljišče s parc.št. 2462 k.o. Izola.

  scan0548.pdf, (653 KB)
Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola

Občina Izola na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010 in 75/2012, v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS) objavlja naslednjo javno dražbo za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola.

  JAVNA DRAŽBA - september 2013.doc, (49 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer;

 - zemljišče s parcelno št. 3018/1 k.o. Cetore,

- zemljišče s parcelno št. 1649 k.o. Izola,

- zemljišče s parcelno št. 156/1 k.o. Izola.

- zemljišče s parcelno št. 1320 k.o. Izola,
  scan_4.pdf, (751 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer, del zemljišča s parc.št. 154 k.o. Izola

  scan0601.pdf, (696 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer;

 

· zemljišče s parcelno št. 1087 k.o. Izola,

· zemljišče s parcelno št. 1275/4 k.o. Izola,

· zemljišče s parcelno št. 1112 k.o. Izola.

· zemljišče s parcelno št. 1669/1 k.o. Izola,
Obvestilo k prijavi taksne obveznosti za leto 2013.
  scan0619.pdf, (705 KB)
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Občina Izola objavlja namero o prodaji nepremičnin na podlagi sklenitve neposredne pogodbe.

  Namera.pdf, (1 MB)
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih v občini Izola

Občina Izola objavlja nove cene programov predšolske vzgoje v vrtcih, ki  veljajo od 1.9.2013 dalje.

  Sklep o določitvi cen programov vrtcev v občini Izola s 1.9.2013.pdf, (2 MB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer;

- zemljišče s parcelno št. 1701/17 k.o. Izola,

- zemljišče s parcelno št. 1704/5 k.o. Izola,

- zemljišče s parcelno št. 1704/2 k.o. Izola.

  Namera-Intento.pdf, (704 KB)
Javni razpis štipendij za študijsko leto 2013/2014 in Pravilnik o štipendiranju
 • Predmet JAVNEGA RAZPISA so štipendije za študijsko leto 2013/2014 za redne in izredne  študente dodiplomskih programov od drugega letnika dalje in podiplomskih programov z javno veljavnostjo, ki se izobražujejo doma in tujini.
 • Na podlagi 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – odločba US) in 56. člena Statuta občine Izola (Uradne objave, št. 15/99 in 17/12) župan naslednji PRAVILNIK o štipendiranju.
  Razpis štipendij 2013-2014.doc, (95 KB)
  Pravilnik o stipendiranju 2013-čistopis.doc, (90 KB)
Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov

 

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc, (v nadaljevanju: Občina), na Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) in Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave 24/2009 in 13/2011), razpisuje 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola.

  Razpisna dokumentacija poslovni prostori OKTOBER 2013 -.doc, (155 KB)
  RAZPIS PP.pdf, (3 MB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

 

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer;

 

- zemljišče s parc.št. 2463 k.o. Izola,

- zemljišče s parc.št. 1276 k.o. Izola.

  scan_ŠS.pdf, (715 KB)
  scan0642_J.pdf, (689 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer;

- zemljišče s parc.št. 1288 k.o. Izola in zemljišče s parc.št. 1165 k.o. Izola.

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola

Občina Izola na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010 in 75/2012, v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS) objavlja naslednjo javno dražbo za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola.

  JAVNA DRAŽBA -oktober 2013 - za objavo.doc, (56 KB)
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa mag. Igor KOLENC, v skladu z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010 in 75/2012, v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS), 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013, v nadaljevanju Uredba), Odlokom o proračunu Občine Izola za leto 2013 (Uradne objave Občine Izola, št. 25/2012, v nadaljevanju Odlok) in Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2013 s spremembami in dopolnitvami, objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola.

  Javno zbiranje ponudb CMI-vzhod okt.2013.doc, (83 KB)
  Razpisna dokumentacija NOVEMBER 2013 - prodaja.doc, (137 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer; zemljišče s parc.št. 1649 k.o. Izola, zemljišče s parc.št. 2463 k.o. Izola.

  scanm_GKD.pdf, (695 KB)
OBVESTILO - javni razpis

Center za kulturo, šport in prireditve Izola obvešča, da je v Uradnem listu RS z dne 30. oktobra 2013, objavljen javni razpis za oddajo poslovnega prostora z namembnostjo gostinske dejavnosti pod zahodno tribuno Mestnega stadiona Izola, Cankarjev drevored 28, Izola.

Razpisno dokumentacijo interesenti dobijo v priponki ali osebno v tajništvu Centra za kulturo, šport in prireditve Izola.

  RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_30102013.pdf, (103 KB)
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in obravnavi

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka odloka in okoljskega poročila občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naselja Šared v Izoli (skrajšano OPPN  »Šared«).

 

 

Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za občinski podrobni prostorski načrt za območje naselja Šared v Izoli (skrajšano OPPN  »Šared«) in okoljsko poročilo  se javno razgrne v času od 5.11.2013 do vključno 6.01.2014 v pritličnih prostorih Urada za urejanje prostora, Postojnska 3 Izola: v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure, v sredah tudi od 14. do 17. ure; v prostorih lokalne skupnosti v vaškem domu v Cetorah: od ponedeljka do petka od 16.00 do 18.00 ure.

 

Javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za območje naselja Šared v Izoli bo:

 

v sredo 11. decembra 2013 ob 17,30 uri

v prostorih: vaškega doma v Cetorah.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka odloka in okoljskega poročila občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naselja Šared v Izoli (skrajšano OPPN »Šared«)

 

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za občinski podrobni prostorski načrt za območje naselja Šared v Izoli (skrajšano OPPN  »Šared«) bo potekala v času od 5.11.2013 do vključno 6.01.2014 v pritličnih prostorih Urada za urejanje prostora, Postojnska 3 Izola:

 

v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure, v sredah tudi od 14. do 17. ure; v prostorih lokalne skupnosti v vaškem domu v Cetorah: vsak delovni dan, od ponedeljka do petka, od 16.00 do 18.00 ure.

 

Razgrnjeno gradivo je dostopno na spletni strani občine Izola http://www.izola.si/, v rubriki. O občini/Občinska uprava/Urad za urejanje prostora/Prostorski akti v pripravi/Javne razgrnitve prostorskih aktov in stališča do pripomb, spletni naslov:

 

http://www.izola.si/index.php?page=documents&item=571&tree_root=296

 

Javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naselja Šared v Izoli bo potekala:

 

v sredo 11. decembra 2013 ob 17,30 uri v prostorih Zadružnega doma v Kortah.

 

Gradivo okoljskega poročila bo razgrnjeno po pridobitvi mnenja ministrstva o ustreznosti okoljskega poročila v času trajanja javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN.

 

V času javne razgrnitve se na razgrnjeno gradivo lahko poda pripombe in predloge. Te se vpiše v knjigo pripomb na mestu razgrnitve, se jih pisno posreduje na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola ali pošlje po elektronski pošti na naslov: posta.oizola@izola.si.

 

Obravnavano območje :

(1)   Ureditveno območje OPPN obsega območja planskih celot  S10/1, S10/2 in S10/3, kot jih določa Družbeni plan občine Izola za obdobje 1986-1990 (Ur.objave št. 19/90 in 22/90, 19/95, 22/99, 13/95, 14/98, 9/99, 1/00 in 15/00, 18/03) in Sprememba in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Izola za obdobje 1986-1990-2000 za območje Šared - SD DDP (UO OI, št. 18/04, 19/04). Območje je namenjeno pretežno za stanovanja, mešana območja, območja športno rekreacijskih in zelenih površin z ustrezno spremljajočo gospodarsko infrastrukturo.

(2)   Meja ureditvenega območja OPPN: Z OPPN Šared se ureja območje S-10, ki je določeno s SD DDP. Meja območja urejanja z OPPN Šared je določena in prikazana v grafičnem prikazu: Karta 02 meja območja urejanja, M 1:1.000. Velikost območja urejanja z OPPN je 44,55 ha.

 

Predvidene ureditve obsegajo:

Prostorska planska celota S10 Šared je, v skladu z usmeritvami SD DDP, razdeljena na enote urejanja prostora S10/1, S10/2 in S10/3. Podrobnejša členitev je v OPPN določena s podrobnejšimi enotami urejanja prostora-PEUP. PEUP so prostorsko in funkcionalno zaokrožena območja stavbnih zemljišč, namenjena poselitvi s pretežno enotno namembnostjo površin in objektov (območja stanovanj, mešana območja, območja športno rekreacijskih in zelenih površin ter gospodarske infrastrukture).

  3odl_OPPN Sared_dosn 2013-11-04.doc, (355 KB)
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010 in 75/2012) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013), Občina Izola objavlja naslednjo namero

  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Podgornik.doc, (40 KB)
  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Kaligarič.doc, (40 KB)
SPREMEMBA JAVNEGA NAZNANILA o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za območje naselja Šared

Župan obvešča javnost o SPREMEMBI LOKACIJE javne obravnave, ki bo potekala sredo 11. decembra 2013 v prostorih Zadružnega doma v Kortah.

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola

Občina Izola na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010 in 75/2012, v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS) objavlja naslednjo javno dražbo za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola.

  JAVNA DRAŽBA -november 2013.doc, (48 KB)
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa mag. Igor KOLENC, v skladu z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010 in 75/2012, v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS), 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013, v nadaljevanju Uredba), Odlokom o proračunu Občine Izola za leto 2013 (Uradne objave Občine Izola, št. 25/2012, v nadaljevanju Odlok) in Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2013 s spremembami in dopolnitvami, objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola.

  Javno zbiranje ponudb CMI-vzhod, indr., dec. 2013.doc, (80 KB)
  Razpisna dokumentacija DECEMBER 2013 - prodaja.doc, (126 KB)
Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

Na podlagi šeste alineje tretjega odstavka 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in skladno z 48. Členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) Občina Izola objavlja naslednjo namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe.

  Namera o sklenitvi neposredne prodaje.pdf, (581 KB)
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev/prenos stavbne pravice

V skladu s četrtim odstavkom 31. Člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013)in skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) Občina Izola objavlja naslednjo namero o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev/prenos stavbne pravice.

  Namera o sklenitvi neposrdne pogodbe za ustanovitevprenos stavbne pravice.pdf, (1 MB)
Namera o ustanovitvi služnosti v korist samoupravne lokalne skupnosti

Namera o ustanovitvi služnosti v korist samoupravne lokalne skupnosti na podlagi neposredne pogodbe.

  Namera- Intento.pdf, (97 KB)
Namera o ustanovitvi služnosti v korist samoupravne lokalne skupnosti

Namera o ustanovitvi služnosti v korist samoupravne lokalne skupnosti na podlagi neposredne pogodbe

  namera - butan plin.pdf, (94 KB)
Objava obvestila k prijavi taksne obveznosti za leto 2014

Objava obvestila k prijavi taksne obveznosti za leto 2014

  Objava-Avviso.pdf, (701 KB)
JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNIN V NAJEM

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnin v najem 

  Besedilo javnega razpisa_december 2013_OSN_1.doc, (59 KB)
  Javni razpis_december 2013.pdf, (3 MB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

 

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer:

 

- zemljišče s parcelno št. 3559 k.o. Malija,

- zemljišče s parcelno št. 3734/2 k.o. Cetore,

- zemljišče s parcelno št. 3213 k.o. Cetore,

- zemljišče s parcelno št. 2866 k.o. Izola.

  Namera.pdf, (760 KB)
JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola.

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc, (v nadaljevanju: Občina), na Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

(Uradni list RS, št. 86/2010), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) in Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem

(Uradne objave 24/2009 in 13/2011), razpisuje JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola.

  razpis - objava JANUAR 2014.doc, (83 KB)
  JAVNI RAZPIS.pdf, (3 MB)
  razpisna dokumentacija poslovni prostori JANUAR 2014 - .doc, (151 KB)
Javno naznanilo o podaljšanju javne razgrnitve in obravnave dopolnjenega osnutka odloka in okoljskega poročila občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naselja Šared v Izoli (skrajšano OPPN »Šared«)

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za  območje naselja Šared v Izoli (skrajšano OPPN  »Šared«) in okoljskega poročila  se podaljša za čas od 6.01.2014 do vključno 28.02.2014.

 

Razgrnjeno gradivo je na vpogled v pritličnih prostorih Urada za urejanje prostora, Postojnska 3 Izola: v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure, v sredah tudi od 14. do 17. ure;

v prostorih lokalne skupnosti v Šaredu (kontejner ob igrišču): v ponedeljek, sredo in petek od 16.00 do 19.00 ure.

 

Javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za območje naselja Šared v Izoli bo:

 

v sredo 12. februarja 2014 ob 17,30 uri

v prostorih: Zadružnega doma v Kortah.

 

V času javne razgrnitve se na razgrnjeno gradivo lahko poda pripombe in predloge. Te se vpiše v knjigo pripomb na mestu razgrnitve, se jih pisno posreduje na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola ali pošlje po elektronski pošti na naslov: posta.oizola@izola.si.

 

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer;

zemljišče s parc.št. 2353/2 k.o. Dvori,

zemljišče s parc.št. 2462 k.o. Izola,

zemljišče s parc.št. 2463 k.o. Izola.

Namera o ustanovitvi služnosti

Občina Izola objavlja namero za podelitev in ustanovitev služnostne pravice dostopa in dovoza na nepremičnini št. 2527 k.o. Izola.

  Namera_2527_ko-izola.pdf, (44 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer; zemljišče s parc.št. 87 k.o. Izola, zemljišče s parc.št. 1462/3 k.o. Izola.

  Namera_januar_2014.pdf, (627 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer; zemljišče s parc.št.4778/1 k.o. Cetore, zemljišče s parc.št. 3186/2 k.o. Cetore, zemljišče s parc.št. 358/3 k.o. Izola.

  Scan0001.pdf, (646 KB)
Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola

Občina Izola na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010 in 75/2012, v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS) objavlja naslednjo javno dražbo za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola.

  JAVNA DRAŽBA -januar 2014.doc, (48 KB)
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa mag. Igor KOLENC, v skladu z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010 in 75/2012, v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS), 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013, v nadaljevanju Uredba), Odlokom o proračunu Občine Izola za leto 2013 (Uradne objave Občine Izola, št. 25/2012, v nadaljevanju Odlok) in Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2013 in 2014 s spremembami in dopolnitvami, objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola.

  Javno zbiranje ponudb CMI-vzhod, indr., feb. 2014.doc, (79 KB)
  Razpisna dokumentacija FEBRUAR 2014 - prodaja.doc, (126 KB)
Javni poziv za oddajo ponudb za pridobitev stavbne pravice v Občini Izola po metodi javnega zbiranja ponudb

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa mag. Igor Kolenc, v skladu z 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012; v nadaljevanju ZSPDSLS), Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11; v nadaljevanju: Uredba) objavlja javni poziv za oddajo ponudb za pridobitev stavbne pravice v Občini Izola po metodi javnega zbiranja ponudb.

  Javni poziv za zbiranje ponudb za stavbno pravico januar 2014.doc, (110 KB)
  Razpisna dokumentacija - Spinčičeva jan.2014.doc, (190 KB)
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010 in 75/2012) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013), Občina Izola objavlja naslednjo namero.

  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - etaž. last. Trubarjeva 14.doc, (40 KB)
  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Škorja.doc, (40 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer;

zemljišče s parc.št. 3018/1 k.o. Cetore,

zemljišče s parc.št. 1649 k.o. Izola.

  Scan0001.pdf, (632 KB)
Javni razpis za oddajo začasnih prodajnih mest v najem 2014

Občina Izola objavlja javno zbiranje ponudb za začasna prodajna mesta v najem.

  Javno zbiranje ponudb za oddajo prodajnih mest v najem_2014.pdf, (121 KB)
  Razpisna dokumentacija 2014 ZPM_OSN.doc, (7 MB)
Namera o ustanovitvi služnosti

Občina Izola objavlja namero za podelitev in ustanovitev služnostne pravice na nepremičninah:

 

a) preko katerih poteka 110 kV daljnovod Koper-Buje

3985, 3990, 4023/1, 4024/1, 4034/2, 4103, 4104, 4105, 4163, 4164, 4176/2, 4177/1, 4178/1, 5255, 5267, vse k.o. Cetore

 

b) preko katerih poteka 110 kV daljnovod Koper-Izola-Lucija

- 2931, 2932, 2934, 2935, 2936, 2938, 2939, 2940/1, 2948, 2626, vse k.o. Izola

- 4896/1, k.o. Malija

- 1946/2, 1947/1, 1947/4, 1947/5, 1949/1, 1949/2, 1949/3, 1968/1, 1969/3, 2394/1, 2648, 2649, 2656, 2657/1, 2659/3, 2675/5, 2751/2, 1911/2, 1912/2, vse k.o. Cetore

 

Služnost se ustanavlja v javno korist brez plačila nadomestila za služnost, ki obsega naslednja upravičenja: postavitev, obratovanje, nadzor, vzdrževanje in rekonstrukcija obstoječih daljnovodov, ki prečkajo nepremičnine, ter pravico hoje in vožnje z vsemi vozili.

  namera_eles_slo.pdf, (1 MB)
JAVNI RAZPIS Z ZBIRANJEM PISNIH PONUDB za oddajo nepremičnin v lasti Občine Izola

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc, (v nadaljevanju: Občina), na Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) in Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave 24/2009 in 13/2011), razpisuje JAVNI RAZPIS Z ZBIRANJEM PISNIH PONUDB za oddajo nepremičnin v lasti Občine Izola.

  Razpisna dokumentacija.pdf, (251 KB)
  razpisna dokumentacija Svetilnik.doc, (213 KB)
  obst situacija.pdf, (496 KB)
  obst stanje 1.pdf, (202 KB)
  obst stanje 1a.pdf, (149 KB)
  resitev 1.pdf, (300 KB)
  resitev 2.pdf, (168 KB)
  resitev 3.pdf, (239 KB)
  tekst opis resitev 1.pdf, (2 MB)
  tekst opis resitev 2-3.pdf, (89 KB)
  zpopis del.pdf, (1 MB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer;

 

- zemljišče s parc.št. 1686/1 k.o. Izola,

- zemljišče s parc.št. 1686/2 k.o. Izola,

- zemljišče s parc.št. 315/0 k.o. Izola,

- zemljišče s parc.št. 1836/1 k.o. Izola.

  Scan0001.pdf, (667 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer:

 

- zemljišče s parcelno št. 1649 k.o. Izola,

- zemljišče s parcelno št. 3843/1 k.o. Izola,

- zemljišče s parcelno št. 5675 k.o. Malija,

- zemljišče s parcelno št. 5672/2 k.o. Malija.

  Nemera_februar 2014.pdf, (634 KB)
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010 in 75/2012) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Izola objavlja naslednjo namero.

  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Raschini.docx, (26 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer:

 

- zemljišče s parc.št. 1085/2 k.o. Izola,

- zemljišče s parc.št. 1092/1 k.o. Izola.

  namera, proposito.pdf, (626 KB)
Namera o ustanovitvi služnosti

Občina Izola objavlja namero za podelitev in ustanovitev služnostne pravice na nepremičninah:

 

3588, 3589, 3590, 3591, 3724/1, 3874, 3897/39, 3922/2, 3922/3, vse k.o. Izola.

  namera_o_ustanovitvi_služnosti.pdf, (643 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer;

zemljišče s parc.št. 1668 k.o. Izola.

 

  namera.pdf, (599 KB)
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in obravnavi okoljskega poročila dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naselja Šared v Izoli (skrajšano OPPN »Šared«).

 

Okoljsko poročilo dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naselja Šared v Izoli (skrajšano OPPN  »Šared«)  se javno razgrne v času od 3.03.2014 do vključno 2.04.2014 v pritličnih prostorih Urada za urejanje prostora, Postojnska 3 Izola: v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure, v sredah tudi od 14. do 17. ure;

 

 

Javna obravnava okoljskega poročila dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naselja Šared v Izoli bo:

 

v sredo 26. marca 2014 ob 17,00 uri

v prostorih: »Kulturnega doma v Izoli«

 

V sklopu izdelave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) se skladno z Zakonom o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06, 70/08, 108/09) in skladno z odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje (št.: 35409-199/2011/9, dne 6.3.2012) izdela tudi Okoljsko poročilo. Na podlagi Okoljskega poročila bo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje izvedlo Celovito presojo vplivov na okolje. V sklopu priprave OPPN Šared v občini Izola se bo skozi postopek priprave omenjenega prostorskega akta (plan, program priprave, predloga odloka OPPN Šared, itd.) preverilo tudi vplive na okolje v okviru natančnosti, kot je določena za OPPN.

Namen okoljskega poročila je določiti in oceniti vplive na okolje na podlagi primerjave obstoječega stanja okolja s predvidenim stanjem okolja ter podati okoljske ukrepe in predloge v zvezi s potekom izvedbe plana.

 

http://www.izola.si/index.php?page=documents&item=571&tree_root=296

 

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer;

 

- zemljišče s parc.št. 392/2 k.o. Izola,

- zemljišče s parc.št. 694/0 k.o. Izola,

- zemljišče s parc.št. 3320/0 k.o. Izola,

- zemljišče s parc.št. 3423/0 k.o. Izola.

  namera.pdf, (672 KB)
Razpis za zbiranje prijav za občinska priznanja in nagrade za leto 2014

Razpis za zbiranje prijav za občinska priznanja in nagrado za leto 2014

 

Rok: vključno do petka, 9.5.2014 do 12. ure.

  Razpis 2014-končni.docx, (21 KB)
POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST ZA VOLITVE POSLANCEV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT 2014

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST ZA VOLITVE POSLANCEV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT 2014.

 

Rok: Petek, 25. 4. 2014 do 10. ure.

  Pogoji za plakatiranje - volitve v EU 2014 - objava.doc, (58 KB)
Predstavitev idejne zasnove projekta »Center starejših občanov v Izoli«

 

Predstavitev idejne zasnove projekta »Center starejših občanov v Izoli« bo potekala v času od 31.03.2014 do vključno 22.04.2014:

 

- v pritličnih prostorih Občine Izola, Postojnska 3, Izola: v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure, ob sredah

tudi od 14. do 17. ure.

 

V času razstave se na projekt lahko podajo mnenja, ki se lahko vpišejo v knjigo mnenj na mestu razgrnitve, pisno posredujejo na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola ali pošljejo po elektronski pošti na naslov: posta.oizola@izola.si.

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer;

 

- zemljišče s parcelno št. 6 k.o. Izola,

- zemljišče s parcelno št. 1373/46 k.o. Izola,

- zemljišče s parcelno št. 1373/47 k.o. Izola,

- zemljišče s parcelno št. 2 k.o. Izola,

- zemljišče s parcelno št. 1112 k.o. Izola,

- zemljišče s parcelno št. 1113 k.o. Izola,

- zemljišče s parcelno št. 1108 k.o. Izola.

  Namera_april_2014.pdf, (670 KB)
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010 in 75/2012) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Izola  objavlja naslednjo namero
  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Bratuš.docx, (25 KB)
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010 in 75/2012) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Izola  objavlja naslednjo namero
  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Plan N5 d.o.o..docx, (25 KB)
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010 in 75/2012) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Izola  objavlja naslednjo namero
  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - etažni lastniki Trg padlih 6.docx, (25 KB)
Obvestilo glede zapor cest ob izvedbi športno rekreativne prireditve 1. Istrski maraton v nedeljo, 13.04.2014

 

Dragi sokrajani,

 

obveščamo vas, da bomo v nedeljo, 13. aprila 2014, organizirali eno največjih športno-rekreativnih prireditev v slovenski Istri, Banka Koper 1. Istrski maraton. Za zagotavljanje varnosti tekačev bomo morali v času prireditve med 11. in 17. uro nekatere cestne odseke in poti popolnoma zapreti.

 

Zaradi nevšečnosti, ki vam jih utegnejo povzročiti zapore, se vam že vnaprej opravičujemo, hkrati pa vas z veseljem vabimo, da se nam pridružite; če že ne kot tekači, pa ob progi, kjer boste lahko neposredno spremljali dogajanje in spodbujali tekače. Rekreativnim tekačem, med katerimi bodo tudi številni Istrani, vaši sosedi, znanci in someščani, takšna podpora zelo pomaga pri premagovanju naporov in se je močno razveselijo.

 

Podrobnejše informacije o prireditvi najdete na naši spletni strani http://www.istrski-maraton.si/sl/, z veseljem pa bomo odgovarjali tudi na morebitna vaša vprašanje, poslana na e-naslov info@istrski-maraton.si.

 

 

 

Športni pozdrav!

 

Organizator Banka Koper 1. Istrskega maratona,

Društvo Istrski maraton

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer;

 

zemljišče s parc.št. 320/1 k.o. Izola,

zemljišče s parc.št. 321/1 k.o. Izola,

zemljišče s parc.št. 1328/1 k.o. Izola,

zemljišče s parc.št. 1324/2 k.o. Izola.

  namera.pdf, (659 KB)
Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za podeželje občine Izola
 

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za podeželje občine Izola bo potekala v času od 14.4.2014 do vključno 30.4.2014:

 

 

 - v prostorih občinske uprave Občine Izola, Postojnska 3, Izola: v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure,

 

  v sredah tudi od 14. do 17. ure;

 

- v prostorih Krajevne skupnosti Korte, Korte 44, Izola: v ponedeljek od 8.00-16.00 in sredo od 14.00 do 17.00

 

- v prostorih Krajevne skupnosti Jagodje-Dobrava, Jagodje 24 a, Jagodje: v torek od 8.00 - 12.00 in od 14.00 - 17.00 ter

 

  v petek od 8.00 -  12.00;

 

- v prostorih Krajevne skupnosti Livade, Veluščkova ul. 8, Izola: v ponedeljek od 17.00 - 19.00 in četrtek od 17.00 - 19.00.

 

Razgrnjeno gradivo je dostopno na spletni strani občine Izola http://www.izola.si/, v rubriki: O občini/Občinska uprava/Urad za urejanje prostora/Prostorski akti v pripravi/Javne razgrnitve prostorskih aktov in stališča do pripomb/ Obvestila o javnih razgrnitvah in javnih obravnavah

 

Javna obravnava dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za podeželje občine Izola bo potekala:

 

 

v sredo, 23.4.2014 ob 17.00 uri, v prostorih Kulturnega doma v Izoli.

 

 

V času javne razgrnitve se na razgrnjeno gradivo lahko poda pripombe in predloge. Te se vpiše v knjigo pripomb na mestu razgrnitve, se jih pisno posreduje na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola ali pošlje po elektronski pošti na naslov:  posta.oizola@izola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Izola za leto 2014

 

Občina Izola objavlja javni razpis zadodelitev sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Izola za leto 2014. Besedilo razpisa in prijavni obrazec se nahajata v spodnji povezavi:

 

http://www.izola.si/index.php?page=notice&item=357&tree_root=297

 

 

 

 

 

 

Namera o ustanovitvi služnosti

Občina Izola objavlja namero za podelitev in ustanovitev služnostne pravice na nepremičninah:

4179, 4176/7, vse k.o. Malija.

  namera-slo.pdf, (456 KB)
JAVNO NAZNANILO

Občinski inšpektorat občine Izola v prekrškovnem postopku, v skladu s 3. odstavkom 96. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, v nadaljevanju ZUP), po pooblaščeni uradni osebi Kovač Denisu izdaja javno naznanilo o vročitvi plačilnih nalogov in poizvedb št. 054651, 13000156, 14001935, 14002026, 15002728, 15003433, 16001527, 16001914, 16002662, 67000416, 68000451, 68000520, 68001345, 14001166, 14001518, 14002423, 15002971, 15003303, 15003443, 16002306, 16002354, 16002492, 16002498, 16002534, 51000099, 51000166, 51000373, 51000445, 51000521, 51000573, 51000609, 51000673, 67000675, 67001021, 67001196, 67001356, 67001452, 68001390.

  68001345 _ŠABANOVIĆ K.D. - POIZVEDBA_.pdf, (82 KB)
  68000520 _GRAING D.O.O. KOPER - POIZVEDBA_.pdf, (82 KB)
  68000451 _MONTAŽA STROJNIH INSTALACIJ OMERZO MATJAŽ S.P. - POIZVEDBA_.pdf, (82 KB)
  67000416 _MONTAŽA STROJNIH INSTALACIJ OMERZO MATJAŽ S.P. - POIZVEDBA_.pdf, (82 KB)
  16002662 _BOBO SKUPINA D.O.O. - POIZVEDBA_.pdf, (81 KB)
  16001914 _GRAAFIKA JADRAN D.O.O. - POIZVEDBA_.pdf, (82 KB)
  16001527 _IRINA FONDA S.P. - POIZVEDBA_.pdf, (81 KB)
  15003433 _KRISMAR PLUS, D.O.O. - POIZVEDBA_.pdf, (81 KB)
  15002728 _GRAING D.O.O. KOPER - POIZVEDBA_.pdf, (81 KB)
  14002026 _BOBO SKUPINA D.O.O. - POIZVEDBA_.pdf, (82 KB)
  14001935 _BOBO SKUPINA D.O.O. - POIZVEDBA_.pdf, (82 KB)
  13000156 _BOBO SKUPINA D.O.O. - POIZVEDBA_.pdf, (82 KB)
  054651 _MST D.O.O. - POIZVEDBA_.pdf, (82 KB)
  68001390 _EICHORN SNJEŽANA - PLAČILNI NALOG_.pdf, (82 KB)
  67001452 _SMEJ DENIS - PLAČILNI NALOG_.pdf, (81 KB)
  67001356 _ZMAZEK ŽIGA - PLAČILNI NALOG_.pdf, (81 KB)
  67001196 _VIDMAR LJUBO - PLAČILNI NALOG_.pdf, (82 KB)
  67001021 _ZMAZEK ŽIGA - PLAČILNI NALOG_.pdf, (81 KB)
  67000675 _SMEJ DENIS - PLAČILNI NALOG_.pdf, (81 KB)
  51000673 _LAZAREVIĆ TAMARA - PLAČILNI NALOG_.pdf, (82 KB)
  51000609 _DJOKOVIĆ DUŠAN - PLAČILNI NALOG_.pdf, (82 KB)
  51000573 _TULJAK IRENA - PLAČILNI NALOG_.pdf, (81 KB)
  51000521 _BOHINEC VENIS - PLAČILNI NALOG_.pdf, (81 KB)
  51000445 _ŽELE INGRID - PLAČILNI NALOG_.pdf, (81 KB)
  51000373 _MIKULIN GREGOR - PLAČILNI NALOG_.pdf, (81 KB)
  51000166 _ŠTRKALJ ZDRAVKO - PLAČILNI NALOG_.pdf, (81 KB)
  51000099 _MIKULIN GREGOR - PLAČILNI NALOG_.pdf, (82 KB)
  16002534 _JOVIĆ ŽELJKO - PLAČILNI NALOG_.pdf, (81 KB)
  16002498 _RADEŠIĆ DANIEL - PLAČILNI NALOG_.pdf, (82 KB)
  16002492 _FRANČEŠKIN IGOR - PLAČILNI NALOG_.pdf, (82 KB)
  16002354 _PRIJATELJ SREČKO - PLAČILNI NALOG_.pdf, (81 KB)
  16002306 _ZMAZEK ŽIGA - PLAČILNI NALOG_.pdf, (81 KB)
  15003443 _SMEJ DENIS - PLAČILNI NALOG_.pdf, (81 KB)
  15003303 _ZMAZEK ŽIGA - PLAČILNI NALOG_.pdf, (81 KB)
  15002971 _SMEJ DENIS - PLAČILNI NALOG_.pdf, (81 KB)
  14002423 _GRIŽON MARTINA - PLAČILNI NALOG_.pdf, (81 KB)
  14001518 _HABIBOVIĆ ADIS - PLAČILNI NALOG_.pdf, (82 KB)
  14001166 _KLOPČIČ JANKO - PLAČILNI NALOG_.pdf, (81 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer, zemljišče s parc.št. 303/5 k.o. Izola.

  Namera.pdf, (697 KB)
Namera o ustanovitvi služnosti

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012 v nadaljevanju: Uredba) Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola objavlja namero za podelitev in ustanovitev služnostne pravice izgradnje, postavitve in obratovanja plinovoda, dostop do plinovoda za potrebe obratovanja in vzdrževanja, za čas obstoja plinovoda, na nepremičninah s parc.št. 1303/1, parc. št. 1302, parc. št. 1287, parc. št. 1310, parc. št. 1649 vse k.o. Izola, in sicer (V priponki).

  Namera o ustanovitvi služnosti IBP.docx, (29 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer, zemljišče s parc.št. 1275/4 k.o. Izola.

  Namera.pdf, (701 KB)
JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola
  razpis - objava APRIL 2013.doc, (81 KB)
  JZP.pdf, (3 MB)
  razpisna dokumentacija poslovni prostori APRIL 2013 - .doc, (150 KB)
Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola

Občina Izola na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010 in 75/2012, v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS) objavlja naslednjo javno dražbo za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola.

  JAVNA DRAŽBA -april-maj 2013.doc, (52 KB)
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa mag. Igor KOLENC, v skladu z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010 in 75/2012, v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS), 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012.

  JZP - objava - APRIL 2013.doc, (59 KB)
  Razpisna dokumentacija APRIL 2013 - prodaja.doc, (120 KB)
Namera o ustanovitvi služnosti

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012 v nadaljevanju: Uredba) Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola objavlja namero za podelitev in ustanovitev služnostne pravice prehoda, dostopa ter postavitve stopnic za potrebe objekta na nepremičnini s parc.št.599 k.o. Izola, na naslovu Trubarjeva ulica 11.

  Namera o ustanovitvi služnosti 1.docx, (26 KB)
Razpis za zbiranje prijav za leto 2013

Na podlagi 10. člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Izola (Uradne objave, št. 9/1996 in 21/2000), Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja RAZPIS ZA ZBIRANJE PRIJAV ZA LETO 2013 in sicer:

 

1. Naziv častni občan očine Izola,

2. priznanje občine Izola v obliki plakete z zlatim grbom Občine Izola in ustrezne listine terčastni občan občine Izola,

3. nagrada občine Izola z ustrezno listino.

 

Rok za prijavo je 10.5.2013. Podrobnosti v priponki.

 

  Razpis objava 2013.pdf, (26 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer, del zemljišča s parcelno št. 1108 k.o. Izola.

  Namera.pdf, (679 KB)
Namera o ustanovitvi služnosti

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012 v nadaljevanju: Uredba) Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola objavlja namero za podelitev in ustanovitev služnostne pravice izgradnje, dostopa, obratovanja in vzdrževanja cestnega priključka ter izgradnje, dostopa, obratovanja in vzdrževanja podzemnih vodov in naprav na delu kategorizirane občinske ceste LC št. 140050, odsek št. 140051 »Malija – Lucija« s parc. št. 6022/1 k.o. Malija ter na delu parcele št. 5560/1 k.o. Malija (pot) za potrebe objektov na parc. št. 5104/1 in 5101/1 obe k.o. Malija, in sicer:

  Namera o ustanovitvi služnosti, ELP.docx, (29 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem
Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer, 
     del zemljišča s parcelno št. 3318 k.o. Izola,
     del zemljišča s parcelno št. 3319 k.o. Izola,
     del zemljišča s parcelno št. 3231 k.o. Izola,
     del zemljišča s parcelno št. 3235 k.o. Izola.
  scan0237.pdf, (707 KB)
Namera o ustanovitvi služnosti v korist samoupravne lokalne skupnosti

Namera o ustanovitvi služnosti v korist samoupravne lokalne skupnosti na podlagi neposredne pogodbe.

  Namera.pdf, (603 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer, del zemljišče s parc.št. 1705 k.o. Izola.

  Namera.pdf, (651 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer, zemljišče s parc.št. 441/2 k.o. Izola.n

  Namera.pdf, (687 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer:

- zemljišče s parc.št. 3150/2 k.o. Izola

- zemljišče s parc.št. 320/1 k.o. Izola

  Namera.pdf, (669 KB)
  Namera.pdf, (684 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer, del zemljišča s parc.št. 1030 k.o. Izola.

  Namera.pdf, (688 KB)
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa mag. Igor KOLENC, v skladu z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010 in 75/2012, v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS), 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in 42/2012, v nadaljevanju Uredba), Odlokom o proračunu Občine Izola za leto 2012 in 2013 (Uradne objave Občine Izola, št. 01/2012 in 25/2012, v nadaljevanju Odlok) in Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2012 in 2013, objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola.

  JZP - objava - FEBRUAR 2013.doc, (61 KB)
  Razpisna dokumentacija FEBRUAR 2013 - prodaja.doc, (116 KB)
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010 in 75/2012) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in 42/2012), Občina Izola objavlja naslednjo namero...

  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Krnel in drugi.doc, (40 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer del zemljišča s parc.št. 3447 in 3305 k.o. Izola.

  Namera.pdf, (677 KB)
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU MALIJA

 

Dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Malija se javno razgrne v času od 4.3.2013 do vključno 18.3.2013:

 

- v prostorih občinske uprave Občine Izola, Postojnska 3, Izola: v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure, v sredah tudi od 14. do 17. ure in

-  v prostorih Krajevne skupnosti Korte: v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure.

 

Javna obravnava dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Malija bo v sredo, 13.3.2013 ob 17.00 uri, v prostorih Stare šole na Maliji (Malija 62).

 

Razgrnjeno gradivo je dostopno na povezavi: http://www.izola.si/index.php?page=documents&item=571&tree_root=296.

  Naznanilo javna razgrnitev-Malija - slo.doc, (58 KB)
Spremembe in dopolnitev ZAZIDALNEGA NAČRTA PREŠERNOVA-DREVORED 1.MAJA v IZOLI za ureditveno območje B.1- območje OTROŠKEGA VRTCA

 

Dopolnjen osnutek SPREMEMB IN DOPOLNITEV  ZAZIDALNEGA NAČRTA PREŠERNOVA-DREVORED 1. MAJA V IZOLI se javno razgrne v času od 04.03.2013 do vključno 18.03.2013:

- v pritličnih prostorih Občine Izola, Postojnska 3, 6310 Izola: v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure, v sredah tudi od 14. do 17. ure.

 

Javna obravnava dopolnjenega osnutka SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA PREŠERNOVA -DREVORED 1. MAJA V IZOLI bo v ponedeljek  11. marca 2013 ob 16,00 uri v prostorih Kulturnega doma v Izoli.

 

Razgrnjeno gradivo je dostopno na povezavi: http://www.izola.si/index.php?page=documents&item=571&tree_root=296.

  Naznanilo javna razgrnitev_Prešernova.doc, (61 KB)
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka SPREMEMB IN DOPOLNITEV LOKACIJSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE BELVEDERE V IZOLI

 

Dopolnjen osnutek SPREMEMB IN DOPOLNITEV  LOKACIJSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE BELVEDERE V IZOLI se javno razgrne v času od 04.03.2013 do vključno 18.03.2013:

- v pritličnih prostorih Občine Izola, Postojnska 3, 6310 Izola: v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure, v sredah tudi od 14. do 17. ure.

 

Javna obravnava dopolnjenega osnutka SPREMEMB IN DOPOLNITEV LOKACIJSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE BELVEDERE V IZOLI bo v ponedeljek  11. marca 2013 ob 17.00 uri v prostorih Kulturnega doma v Izoli.

 

Razgrnjeno gradivo je dostopno na povezavi: http://www.izola.si/index.php?page=documents&item=571&tree_root=296.

  Naznanilo javna razgrnitev_Belvedere.doc, (60 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer, zemljišče s parc.št. 2354/13 k.o. Izola.

  Namera.pdf, (670 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer, zemljišče s parc.št. 1165 k.o. Izola.

  Namera.pdf, (666 KB)
Popravek Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v občini Izola za leto 2013

Občina Izola objavlja popravek Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v občini Izola za l. 2013. Besedilo popravka razpisa se nahaja v priponki.

  Popravek razpisa - sof. prireditev 21.02.2013.docx, (17 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer, zemljišče s parc.št. 345 k.o. Izola.

  scan0119.pdf, (680 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer, del zemljišča s parc.št. 3717/2 k.o. Cetore

  scan0117.pdf, (684 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer, del zemljišča s parc.št. 3713/1 k.o. Cetore

  scan0101.pdf, (659 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer, del zemljišča s parc.št. 1676/1 k.o. Izola

  scan0102.pdf, (669 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer, del zemljišča s parc.št. 3718/1 k.o. Cetore

  scan0103.pdf, (666 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer, zemljišče s parc.št. 2355/5 k.o. Izola in zemljišče s parcelno št. 2063/1 k.o. Izola

  scan0104_fs.pdf, (712 KB)
Javni razpis za oddajo začasnih prodajnih mest v najem 2013
Namera o ustanovitvi služnosti

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012 v nadaljevanju: Uredba) Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola objavlja namero za podelitev in ustanovitev služnostne pravice izgradnje-toplotna izolacija celotne površine severne fasade v debelini od 14-16 cm, v dolžini 79,56 m-celotna površina v izmeri 10,00 m2, za potrebe objektov na nepremičnini s parc.št. 505 k.o. Izola.

 

 

  Namera o ustanovitvi služnosti-Dom upokojencev.docx, (26 KB)
Namera o ustanovitvi služnosti

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012 v nadaljevanju: Uredba) Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola objavlja namero za podelitev in ustanovitev služnostne pravice izgradnje-prekopa in priključitve na javni fekalni jašek javne fekalne kanalizacije na delu nepremičnine in sicer:

  Namera o ustanovitvi služnosti-Primorska investicijska družba.docx, (27 KB)
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka O D L O KA O SPREMEMBAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV IN ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA OBMOČJE OBRTNO STANOVANJSKE CONE V IZOLI (skrajšano »Spremembe PUP in ZN za obrtno-stanovanjsko cono«)

Dopolnjen osnutek odloka o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojev in zazidalnega načrta za območje obrtno stanovanjske cone v Izoli (skrajšano »Spremembe PUP in ZN za obrtno-stanovanjsko cono«) se javno razgrne v času od 27.12.2012 do vključno 28.01.2013 v pritličnih prostorih dvorane Občinskega sveta Občine Izola, Kristanov trg 1, Izola: v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure, v sredah tudi od 14. do 17. ure;

 

Javna obravnava dopolnjenega osnutka odloka o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojev in zazidalnega načrta za območje obrtno stanovanjske cone v Izoli (skrajšano »Spremembe PUP in ZN za brtno-stanovanjsko cono«) bo:

 

v ponedeljek 21. januarja 2013 ob 16,00 uri

v prostorih: Kulturnega doma v Izoli

 

Razgrnjeno gradivo bo dostopno na spletni strani občine Izola http://www.izola.si/, v rubriki O Občini/Občinska uprava/Urad za urejanje prostora/Urejanje prostora/ Prostorski akti v pripravi/ Javne razgrnitve prostorskih aktov in stališča do pripomb.

  Naznanilo javna razgrnitev.doc, (64 KB)
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010 in 75/2012) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in 42/2012), Občina Izola objavlja naslednjo namero...

  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Bonaca.doc, (40 KB)
  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Škrinjar, Denić.doc, (40 KB)
  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Pevec.doc, (40 KB)
  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Saloski.doc, (40 KB)
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa mag. Igor KOLENC, v skladu z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010 in 75/2012, v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS), 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in 42/2012, v nadaljevanju Uredba), Odlokom o proračunu Občine Izola za leto 2012 (Uradne objave Občine Izola, št. 01/2012, v nadaljevanju Odlok) in Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2012, objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola.

  JZP - objava - DECEMBER 2012.doc, (64 KB)
  Razpisna dokumentacija DECEMBER 2012 - prodaja.doc, (118 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer del zemljišča s parc.št. 2069/5 k.o. Izola.

  Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem.pdf, (41 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer, del zemljišča s parc.št. 124/8 k.o. Izola.

  Namera.pdf, (41 KB)
Predlog proračuna za leti 2013 in 2014
Predlog proračuna za leti 2013 in 2014
  UO 20-2012.pdf, (1 MB)
  01 P2013 Odlok.pdf, (149 KB)
  02 P2013 Splo-ni del proračuna.pdf, (165 KB)
  03 P2013 Posebni del proračuna.pdf, (368 KB)
  04 P2013 Načrt razvojnih programov 2013-2016.pdf, (229 KB)
  05 P2013 Obrazlozitve.pdf, (647 KB)
  01 P2014 Odlok.pdf, (149 KB)
  02 P2014 Splo-ni del proračuna.pdf, (164 KB)
  03 P2014 Posebni del proračuna.pdf, (352 KB)
  04 P2014 Načrt razvojnih programov 2014-2017.pdf, (227 KB)
  05 P2014 Obrazlozitve.pdf, (624 KB)
  Predlog KN k proračunu 2013-14,22.11.12.doc, (87 KB)
  Letni načrti.zip, (2 MB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer, del zemljišča s parc.št. 1787 k.o. Malija.

  Namera o oddaji stavb.premožena.pdf, (43 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem
Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer,  del  zemljišča s parc.št. 1704/1 k.o. Izola
  premoženje v najem.pdf, (36 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer:

- del zemljišča s parc.št. 1967/46 k.o. Izola,

- del zemljišča s parc.št. 1845/1 k.o. Izola,

- del zemljišča s parc.št. 3805 k.o. Izola.

  Namera 1.pdf, (44 KB)
  Namera 2.pdf, (43 KB)
  Namera 3.pdf, (41 KB)
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa mag. Igor KOLENC, v skladu z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010 in 75/2012, v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS), 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in 42/2012, v nadaljevanju Uredba), Odlokom o proračunu Občine Izola za leto 2012 (Uradne objave Občine Izola, št. 01/2012, v nadaljevanju Odlok) in Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2012, objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola.

  JZP - objava - NOVEMBER 2012.doc, (63 KB)
  Razpisna dokumentacija NOVEMBER 2012 - prodaja.doc, (117 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer:

- del zemljišča s parc.št. 363/1 k.o. Izola in

- del zemljišča s parc.št. 1269 k.o. Izola.

  Parcelna št.363.pdf, (37 KB)
  Parcelna št.1269.pdf, (40 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer zemljišče s parc.št. 1649 k.o. Izola.

  Namera o oddaji premoženja v najem.pdf, (42 KB)
Namera o ustanovitvi služnosti

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in 42/2012, v nadaljevanju: Uredba) Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola objavlja namero za podelitev in ustanovitev služnostne pravice postavitev in obratovanje elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, dostop do elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja, odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju elektronskega komunikacijskega omrežja za čas funkcioniranja elektronskega komunikacijskega omrežja v dolžini 50 m neposredno ob južni meji parcele.

  Namera o ustanovitvi služnosti - Telekom.doc, (48 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem del zemljišča s parcelno št. 1288 k.o. Izola, v izmeri do 30 m2.

  Namera.pdf, (37 KB)
Javni razpis za oddajo ponud za pridobitev stavbne pravice v Občini Izola

Opis: Občina Izola objavlja javno zbiranje ponudb za pridobitev stavbne pravice na nepremičninah s parc.št. 1092/3 k.o. Izola in delu nepremičnine s parc.št. 1092/2 in 1101, obe k.o. Izola

  Javni poziv za zbiranje ponudb za stavbno pravico oktober 2012.doc, (109 KB)
  Razpisna dokumentacija - Spinčičeva okt.2012.doc, (238 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer:

- zemljišče s parc.št. 2952/1 k.o. Cetore in

- del zemljišča s parc.št.3786 k.o. Izola.

  Namera 1.pdf, (49 KB)
  Namera 2.pdf, (50 KB)
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in 42/2012), Občina Izola objavlja naslednjo namero...

  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Česnik.doc, (40 KB)
  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Kodarin.doc, (40 KB)
  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Klarić.doc, (40 KB)
  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Kleva.doc, (40 KB)
  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Polič.doc, (40 KB)
  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Kralj.doc, (40 KB)
  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Peterlin.doc, (40 KB)
  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Pucer.doc, (40 KB)
  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Sava nepremičnine d.o.o..doc, (40 KB)
  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Scotto di Minico II.doc, (40 KB)
  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Umer.doc, (40 KB)
  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe -Etažni lastniki Postojnska ulica 15 Izola.doc, (40 KB)
  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe -Vodopija.doc, (40 KB)
Javni razpis za oddajo dela nepremičnine s parcelno številko 1275/4 k.o. Izola

Občina Izola objavlja javno zbiranje ponudb za del zemljišča s parc.št. 1275/4 k.o. Izola, ki predstavlja površino v izmeri 110 m2 od 01.10.2012 do 30.09.2013.

  Razpisna dokumentacija za oddajo dela nepr. s parc. št. 12754, (53 KB)
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa mag. Igor KOLENC, v skladu z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS), 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in 42/2012, v nadaljevanju Uredba), Odlokom o proračunu Občine Izola za leto 2012 (Uradne objave Občine Izola, št. 01/2012, v nadaljevanju Odlok) in Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2012, objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola.

  JZP - objava - OKTOBER 2012.doc, (63 KB)
  Razpisna dokumentacija OKTOBER 2012 - prodaja.doc, (117 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer, zemljišče s parc.št. 1731 k.o. Izola.

  Namera.pdf, (0 B)
POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE BREZPLAČNIH PLAKATNIH MEST IN MOŽNOSTI PLAKATIRANJA ZA VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE
  Pogoji.pdf, (3 MB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer:

- zemljišče s parc.št. 1288 k.o. Izola,

- zemljišče s parc.št. 1276 k.o. Izola,

- zemljišče s parc.št. 1193 k.o. Dvori.

 

  Namera 1.pdf, (46 KB)
  Namera 2.pdf, (42 KB)
  Namera 3.pdf, (43 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer, zemljišče s parc.št. 3843/1 k.o. Izola.

  Namera.pdf, (48 KB)
Namera o ustanovitvi služnosti

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in 42/2012, v nadaljevanju: Uredba) Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola objavlja namero za podelitev in ustanovitev služnostne pravice izgradnje novega pomožnega kabelskega kanalizacijskega jaška.

  Namera o ustanovitvi služnosti - telekom Slovenije d.d..doc, (46 KB)
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih v občini Izola

Občina Izola objavlja nove cene programov predšolske vzgoje v vrtcih, ki veljajo od 1.9.2012 dalje.

  SKLEP o določitvi cene predšol.vzg.-1.9.2012.doc, (87 KB)
NAZNANILO o izvedbi predhodnih arheoloških raziskav na področju Občinskega lokacijskega načrta za območje naselja ŠARED v Izoli

Občina Izola z javnim naznanilom obvešča lastnike parcel navedenih v drugi točki tega naznanila o izvedbi predhodnih arheoloških raziskav na področju občinskega lokacijskega načrta za naselje Šared v Izoli v postopku priprave predloga akta in izvedbe presoje vplivov na okolje zaradi presojanja vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino in arheološke ostaline.

  Naznanilo za predh-raziskave za objavo - 2.doc, (40 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer: del zemljišča s parc.št. 2463 k.o. Izola.

  Namera.pdf, (48 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem.

  Namera 10.08.2012, (58 KB)
  Namera 2 10.08.2012, (58 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer, del zemljišča s parc.št. 1165 k.o. Izola.

  Namera.pdf, (43 KB)
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in 42/2012), Občina Izola objavlja naslednjo namero...

  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe -Blažević.doc, (40 KB)
  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe -Lovrič.doc, (40 KB)
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa mag. Igor KOLENC, v skladu z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS), 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in 42/2012, v nadaljevanju Uredba), Odlokom o proračunu Občine Izola za leto 2012 (Uradne objave Občine Izola, št. 01/2012, v nadaljevanju Odlok) in Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2012, objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola.
  JZP - objava - JUNIJ 2012.doc, (59 KB)
  Razpisna dokumentacija JUNIJ 2012 - prodaja.doc, (116 KB)
Predlog načrta prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora za občinsko pristanišče Izola
Javno podjetje Komunala Izola d.o.o. obvešča, da je v skladu z Uredbo o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov, sprejela Načrt prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora za občinsko pristanišče Izola. Uporabnike pristanišča in ostale občane vabijo k ogledu in oddaji pripomb na vsebino načrta, ki je objavljen na spletnih straneh Komunale, na vpogled pa tudi v prostorih uprave javnega podjetja in v pisarni pristaniške dejavnosti.

 

Pisne pripombe na predlog Načrta prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora za občinsko pristanišče Izola sprejemajo štirinajst dni od javne objave, v pisarni upravitelja pristanišča na naslovu Veliki trg 1, na upravi  Javnega podjetja Komunala Izola, d.o.o., Industrijska cesta 8, Izola ali po e-pošti: pristanisce@komunala-izola.si in tajnistvo@komunala-izola.si, s pripisom “Pripombe  na Načrt prevzema ladijskih odpadkov”.

 

 

 

 

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem.

  Namera.pdf, (42 KB)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Občine Izola
  Pravilnik_obnova_ fasad_streh.doc, (33 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer, zemljišče s parc.št. 1836 k.o. Izola.

  Namera.pdf, (45 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem.

  Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem 25.05.2012, (24 KB)
  Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem Korte, Malija.doc, (24 KB)
Javni razpis za oddajo začasnih prodajnih mest v najem "BELVEDERE"

Občina Izola objavlja javno zbiranje ponudb za del zemljišča s parc.št. 1801, 1787 in 1788, vse k.o. Malija, ki predstavlja javno površino na parkirišču "Jasna" na Belvederju z namenom prodaje sadja, zelenjave in drugih izdelkov lastne proizvodnje- osem prodajnih mest.

  Razpisna dokumentacija.doc, (1 MB)
Javni natečaj za izbor Županovega vina Občine Izola za leto 2012

Občina Izola objavlja javni natečaj za »Županovo vino 2012«.

Na natečaju lahko sodelujejo registrirani vinarji, vinogradniki in vinske kleti s stalnim prebivališčem v občini Izola, ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina pri pristojnem upravnem organu. Vsak pridelovalec lahko sodeluje z največ tremi vzorci vina kategorije belih, rose in/ali rdečih vin. Najbolje ocenjeno vino iz kategorije belih, rose ali rdečih vin bo razglašeno za "Županovo vino 2012", pridelovalec pa bo prejel prehodno nagrado v obliki replike kipca Viktorije avtorja Zvonka Bizjaka. Občina Izola bo za protokolarne in promocijske namene odkupila 150 steklenic »Županovega vina 2012«.
  Javni natečaj za izbor Županovega vina 2012.pdf, (78 KB)
  Pravilnik in prijavnica.doc, (86 KB)
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa mag. Igor KOLENC, v skladu z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS), 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, v nadaljevanju Uredba), Odlokom o proračunu Občine Izola za leto 2012 (Uradne objave Občine Izola, št. 01/2012, v nadaljevanju Odlok) in Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2012, objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola.

  JZP - objava - maj 2012.doc, (59 KB)
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011), Občina Izola objavlja naslednjo namero...

  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Kostić.doc, (40 KB)
  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe -Mavrič.doc, (40 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer, zemljišče s parc.št. 1269 in 1165 k.o. Izola.

  Namera.pdf, (38 KB)
Do 15. maja rok za pobude za občinski prostorski načrt

V postopku priprave občinskega prostorskega načrta so bile pridobljene vse smernice nosilcev urejanja prostora, zadnja je prispela pred nekaj dnevi. Občinske strokovne službe bodo zdaj lahko skupaj z izdelovalcem občinskega prostorskega načrta, podjetjem Locus d.o.o. pristopile k pripravljanju dopolnjenega osnutka dokumenta.

 

Poleg tega je občina podaljšala rok za vložitev pobud, ki poteče dne 15. maja 2012.

 

Javna razgrnitev dokumenta je predvidena marca 2013, ko bo lahko tudi zainteresirana javnost podala pripombe na predlagane rešitve.

Vse do tedaj zbrane pobude bodo tako obravnavane v sklopu sprejema občinskega prostorskega načrta.
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer zemljišče s parc.št. 1165 k.o. Izola.

  Namere.pdf, (43 KB)
Javni razpis priznanj in nagrad v letu 2012
Objavljeno dne 26.4.2012, rok za oddajo:   18. 5. 2012
  Razpis objava 2012 - končna.docx, (17 KB)
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru občine Izola
Občina Izola objavlja Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru občine Izola z dne 18.4.2012.
  Pravilnik o dodeljevanu proračunskih sredstev za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru občine Izola, 18.4.2012.pdf, (257 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola odda v najem nepremičnine, infrastrukturo in naprave

  NAMERA REZERVOARJI.doc, (43 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem
Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer, zemljišče s parc.št. 423  k.o. Malija
  namera.pdf, (44 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem
Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer zemljišče s parc.št. 2462  k.o. Izola
  namera2.pdf, (41 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem
Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer zemljišče s parc.št. 1108  k.o. Izola
  namera1.pdf, (39 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer zemljišče s parc.št. 1008 k.o. Izola.

  Namera.pdf, (42 KB)
Javna obravnava Odloka o bivanju živali, nadzoru in obveznostih imetnikov živali...
Rok za oddajo pripomb, predlogov in mnenj: 14.05.2012
  Sklep.pdf, (49 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer, zemljišče s parc.št. 624 k.o. Izola.

  Namera.pdf, (43 KB)
Razpis za zbiranje projektov in programov za izvajanje lokalne strategije trajnostnega razvoja ribištva

Razpis za zbiranje projektov in programov za izvajanje lokalne strategije trajnostnega razvoja ribištva - 4. os Operativnega programa za razvoj ribištva 2007 -2013 "Trajnostni razvoj ribiškega območja".

  Razpis OAS_11 04 2012.pdf, (252 KB)
  RAZPISNA DOKUMENTACIJA Razpisa_11 04 2012.pdf, (638 KB)
  PRAVILNIK OAS RS_11 04 2012m.pdf, (361 KB)
  RAZPISNA DOKUMENTACIJA Razpisa_11 04 2012.doc, (303 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer:

- zemljišče s parc.št. 1165 k.o. Izola,

- zemljišče s parc.št. 1275/4 k.o. Izola.

  Namera 1.pdf, (42 KB)
  Namera 2.pdf, (44 KB)
Namere o oddaji stvarnega premoženja v najem


Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer:


- zemljišče s parc.št. 1701/17, 1704/5 in 1704/2 k.o. Izola,

- zemljišče s parc.št. 1462/3 k.o. Izola,

- zemljišče s parc.št. 2355 k.o. Dvori,

- zemljišče s parc.št. 2355/2 k.o. Dvori.

  Namera 1.pdf, (44 KB)
  Namera 2.pdf, (48 KB)
  Namera 3.pdf, (48 KB)
  Namera 4.pdf, (41 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem

  namera 23.03.2012.doc, (27 KB)
Poziv za zbiranje projektnih in programskih idej za izvajanje Lokalne Razvojne Strategije OAS »RIBIČ« v letu 2012

Do dne 31.03.2012 zbiramo na sedežu OAS, Smareglijeva 10, 6310 Izola projektne in programske ideje za izvajanje Lokalne Razvojne Strategije OAS v letu 2012. Izvedba projektov oz. programov bo morala biti zaključena do 15.10.2012 oz. če gre za več fazne projekte/programe, mora biti vsaj 1. faza zaključena do 15.10.2012. Projektne oz. programske ideje pošljite na gornji naslov s priporočeno poštno pošiljko...

  oas RZ poziv za zbiranje projektnih in programskih idej 2012.doc, (27 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer:

- zemljišče s parc.št. 3734/2 k.o. Cetore

  Namera.pdf, (37 KB)
Namere o ustanovitvi služnosti

1. Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, v nadaljevanju: Uredba) Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola objavlja namero za podelitev in ustanovitev služnostne pravice pravice izgradnje, obnove in vzdrževanja nizkonapetostnega elektro priključka.

2.  Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, v nadaljevanju: Uredba) Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola objavlja namero za podelitev in ustanovitev služnostne pravice pravice izgradnje vodomernega mesta ter priključevanja na vodovodno omrežje.


3.  Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, v nadaljevanju: Uredba) Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola objavlja namero za podelitev in ustanovitev služnostne pravice dostopa in dovoza do nepremičnine s parc. št. 1806/7 k.o. Izola.

 

  Namera o ustanovitvi služnosti - Geoit, Pekarna Klas.doc, (52 KB)
  Namera o ustanovitvi služnosti -KZ Metlika.doc, (46 KB)
  Namera o ustanovitvi služnosti - Don d.o.o..doc, (46 KB)
Pogoji za plakatna mesta

Na podlagi 3. odstavka 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS št. 41/2007, 103/2007-ZPolS-D in 105/2008 Odl.US: U-I-295/07-8) in 15. člena Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju občine Izola (Uradne objave št. 4/98, 6/99 in 18/03) ter 56. člena Statuta Občine Izola (Uradne objave št. 15/99, 8/00 in 8/05), objavljam Pogoje za pridobitev za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest...

  Pogoji za plakatna mesta OdDZ.doc, (58 KB)
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa mag. Igor KOLENC, v skladu z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS), 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, v nadaljevanju Uredba), Odlokom o proračunu Občine Izola za leto 2011 (Uradne objave Občine Izola, št. 03/2011, v nadaljevanju Odlok) in Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2012, objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola.

  JZP - objava - FEBRUAR 2012.doc, (61 KB)
  Razpisna dokumentacija FEBRUAR 2012 - prodaja.doc, (116 KB)
Javno zbiranje ponudb za oddajo prodajnih mest v najem

Občina Izola objavlja javni razpis za oddajo prodajnih mest v najem.

  Razpisna dokumentacija 2012 začasna prodajna mesta.pdf, (722 KB)
  Popravek razpisne dokumentacije.pdf, (42 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer:

- del zemljišča s parc.št. 5678/1 k.o. Malija

- zemljišče s parc.št. 1360 k.o. Dvori.

  Namera 1.pdf, (37 KB)
  Namera 2.pdf, (43 KB)
Javni poziv k oddaji ponudbe za upravljalca obalno akcijske skupine “RIBIČ”

Na podlagi sklepa razvojnega sveta OAS ”RIBIČ” z dne 13. 01. 2012 o objavi javnega poziva za izbor Upravljavca OAS “RIBIČ”, vas vabimo, da pripravite ponudbo v skladu s spodaj navedenimi zahtevami.

  Razpis.doc, (35 KB)
  Izjava.doc, (32 KB)
  Obrazec ponudba.doc, (34 KB)
  OAS KONZORCIJSKA POGODBA 6-1-2012.docx, (48 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer, zemljišče s parc.št. 3713 k.o. Cetore.

  Namera.pdf, (37 KB)
Razpis oddaja nepremičnin (pod Belvederjem, objekt kopališče Svetilnik) - podaljšanje roka objekt Svetilnik

Obveščamo Vas, da je v Uradnem listu RS št. 3/12 objavljeno podaljšanje roka za oddajo ponudbe za najem nepremičnine na kopališču Svetilnik. Rok za oddajo nepremičnine na kopališču Svetilnik (objekt s pripadajočim dvoriščem) se podaljša do 30.01.2012. Predlagatelji morajo ponudbo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 16.01.2012 (datum poštnega žiga) za prodajno mesto »pod Belvederjem« ter do 30.01.2012 (datum poštnega žiga) za nepremičnino – objekt na kopališču Svetilnik, na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ali osebno, v sprejemno pisarno Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako » JAVNO ZBIRANJE PONUDB » z navedbo nepremičnine na katero se ponudba nanaša – Svetilnik ali Belvedere« – NE ODPIRAJ«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Rok za oddajo ponudbe za najem prodajnega mesta "pod Belvederjem" ostaja nespremenjen in sicer 16.01.2012.

Celotno besedilo popravka se nahaja v priponki.

  Razpis oddaja nepremičnin (pod Belvederjem, objekt kopališče Svetilnik) - podaljšanje roka objekt Svetilnik.doc, (47 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer:

- zemljišče s parc.št. 3540 k.o. Izola,

- zemljišče s parc.št. 1676/1 k.o. Izola.

  Namera 1.pdf, (36 KB)
  Namera 2.pdf, (36 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem

  Namera 06.01.2012, (30 KB)
Namera o ustanovitvi služnosti

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, v nadaljevanju: Uredba) Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola objavlja namero za podelitev in ustanovitev služnostne pravice hoje, vožnje, nadzora, vzdrževanja, popravil ter manjših rekonstrukcij na cestnem telesu.

  Namera o ustanovitvi služnosti -UP.doc, (54 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer:

- zemljišče s parc.št. 290/1, 291 in 292 k.o. Izola.

  namera.pdf, (40 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer:

- zemljišče s parc.št. 2354/11 k.o. Izola,

- zemljišče s parc.št. 3447, 3305 in 3288 k.o. Izola,

- zemljišče s parc.št. 2355/5 in 2063/1 k.o. Izola,

- zemljišče s parc.št. 2806 k.o. Izola,

- zemljišče s parc.št. 3016 k.o. Cetore.

  namera 1.pdf, (35 KB)
  namera 2.pdf, (36 KB)
  namera 3.pdf, (37 KB)
  namera 4.pdf, (37 KB)
  namera 5.pdf, (38 KB)
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa mag. Igor KOLENC, v skladu z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS), 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, v nadaljevanju Uredba), Odlokom o proračunu Občine Izola za leto 2011 (Uradne objave Občine Izola, št. 03/2011, v nadaljevanju Odlok) in Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2011, objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola.

  JZP - objava - DECEMBER 2011.doc, (63 KB)
  Razpisna dokumentacija DECEMBER 2011 - prodaja.doc, (118 KB)
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011), Občina Izola objavlja naslednjo namero...

  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Scotto di Minico.doc, (40 KB)
  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe -Leban.doc, (40 KB)
  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe -Radojkovič.doc, (40 KB)
Predlog proračuna Občine Izola za leto 2012

Občina Izola je 15. decembra 2011 objavila razglas o začetku splošne razprave o proračunu Občine Izola za leto 2012. Splošna razprava se bo zaključila na seji Občinskega sveta 19. januarja 2012.

  URAD. OBJAVE št. 23.pdf, (89 KB)
  01 P2012 Odlok.pdf, (147 KB)
  02 P2012 Splošni del proračuna.pdf, (162 KB)
  03 P2012 Posebni del proračuna.pdf, (368 KB)
  04 P2012 NRP.pdf, (216 KB)
  05 P2012 Obrazlozitve proracuna 2012.pdf, (609 KB)
  Dopis - predlozitev predloga proracuna 2012.doc, (52 KB)
  Letni načrt razpolaganja 2012.doc, (84 KB)
  Letni načrt razpolaganja 2012-končna verzija.xls, (36 KB)
  Letni načrt pridobivanja-tabela 2012.doc, (47 KB)
  Letni načrt pridobivanja 2012.doc, (56 KB)
  Sklep letni načrt LNR in LNP 2012.doc, (41 KB)
  Predlog KN za leti 2012 in 2013.doc, (71 KB)
Sprememba urnika glavne pisarne

Občina Izola obvešča, da se s 1. novembrom 2011 spremeni urnik glavne pisarne na Sončnem nabrežju 8:

Ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek: od 8.00 do 12.00

Sreda:od 8.00 do 12.00 in od 14.00 do 17.00

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer:

- zemljišča s parc.št. 320/1 k.o. Izola,

- zemljišča s parc.št. 321/1 k.o. Izola,

- zemljišče s parc.št. 303/5 k.o. Izola.

  Namera 1.pdf, (38 KB)
  Namera 2.pdf, (36 KB)
  Namera 3.pdf, (41 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Namera o oddaji poslovnih prostorov v najem na podlagi neposredne pogodbe

  Namera o oddaji.pdf, (37 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer,

- zemljišče s parc.št. 2069/5 k.o. Izola.

  Namera.pdf, (36 KB)
PRAVILNIK o načinu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe odstranitve nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil na območju občine Izola
Na podlagi 30. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Izoli (Ur. Objave Občine Izola, št. 13/05, 11/09 in 10/11) in 101. člena Statuta Občine Izola (Ur. Objave Občine Izola, št. 15/99, 8/00 in 8/05) je dne 15. novembra 2011 župan Občine Izola sprejen naslednji:

PRAVILNIK o načinu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe odstranitve nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil na območju občine Izola.
  PRAVILNIK o načinu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe.pdf, (227 KB)
  Sklep.pdf, (47 KB)
  CENIK za odvoz vozil.pdf, (33 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Namera o oddaji poslovnih prostorov v najem na podlagi neposredne pogodbe.

  Namera.pdf, (51 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem.

  Namera 25.11.2011, (24 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer:

- zemljišče s parc.št. 156/1 k.o. Izola v izmeri 10 m2

- zemljišče s parc.št. 156/1 k.o. Izola v izmeri 4 m2

  Namera 2.pdf, (36 KB)
  Namera 1.pdf, (40 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer.

- zemljišče s parc.št. 1247 k.o. Dvori,

- zemljišče s parc.št.4879/1 k.o. Malija,

- zemljišče s parc.št. 3186/2 k.o. Cetore.

  namera 1.pdf, (35 KB)
  namera 2.pdf, (37 KB)
  namera 3.pdf, (38 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer:

- zemljišča s parc.št. 3018 k.o. Cetore,

- zemljišče s parc.št. 3442 in 3444 k.o. Izola,

- zemljišče s parc.št. 727 k.o. Dvori,

- zemljišča s parc.št. 813 k.o. Dvori,

- zemljišča s parc.št. 441/2 k.o. Izola,

- zemljišča s parc.št. 2070 k.o. Dvori,

- zemljišča s parc.št. 1676 k.o. Izola,

- zemljišča s parc.št. 1465/2 in 1444/12 k.o. Izola,

- zemljišče s parc.št. 2397/1,2398/1, 2402/2 in 2402/4 k.o. Malija,

- zemljišče s parc.št. 1030 k.o. Izola.

  Namera 1.pdf, (39 KB)
  Namera 2.pdf, (39 KB)
  Namera 3.pdf, (38 KB)
  Namera 4.pdf, (37 KB)
  Namera 5.pdf, (39 KB)
  Namera 6.pdf, (39 KB)
  Namera 7.pdf, (45 KB)
  Namera 8.pdf, (40 KB)
  Namera 9.pdf, (38 KB)
  Namera 10.pdf, (37 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer:

- zemljišče s parc.št. 3213 k.o. Cetore

  Namera.pdf, (0 B)
Namenitev dela dohodnine

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 51/10 – UPB6) lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošnokoristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Za splošno-koristne namene se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna. Za rezidente iz prejšnjega stavka se ne štejejo rezidenti pravne osebe, ki so jih ustanovile ali katerih člani so pravne osebe javnega prava.

 

Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so določeni v Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/07, 36/07, 37/10), seznam (z imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko) pa je objavljen na spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije:

 

http://www.uradni-list.si/files/RS_-2010-062-03506-OB~P001-0000.PDF

 

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine.

 

Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki na spletni stani http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu.

 

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za

katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo

zahtevo ali preklic zahteve.

Obvestila o javnih razgrnitvah in javnih obravnavah

Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka odloka in okoljskega poročila OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA VZHODNO OBMOČJE INDUSTRIJSKE CONE V IZOLI (skrajšano OPPN »CMI – VZHOD«)

Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za občinski podrobni prostorski načrt za vzhodno območje industrijske cone v Izoli (skrajšano OPPN »CMI – VZHOD«) in okoljsko poročilo  se javno razgrne v času od 21.10.2011 do vključno 21.11.2011 v pritličnih prostorih dvorane Občinskega sveta Občine Izola, Kristanov trg 1, Izola: v ponedeljek, sredo in petek od 8.00 do 12.00 ure, v sredah tudi od 14.00 do 17.00 ure.

 

V času javne razgrnitve se na razgrnjeno gradivo lahko poda pripombe in predloge. Te se vpiše v knjigo pripomb na mestu razgrnitve, se jih pisno posreduje na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola ali pošlje po elektronski pošti na naslov: posta.oizola@izola.si.

 

Javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za občinski podrobni prostorski načrt za vzhodno območje industrijske cone v Izoli (skrajšano OPPN »CMI – VZHOD«) bo:

v sredo, 16. novembra 2011, ob 17.30 uri

v prostorih: : Kulturnega doma v Izoli

 

Območje OPPN »CMI-vzhod« obravnava območje med obstoječo zazidavo in traso obstoječe in nove obalne ceste s kontaktnimi površinami, ki zajemajo območje prvotnega zazidalnega načrta ZN »Mehano – Stavbenik« (Uradne objave PN št.16/89).

 

Območje OPPN obsega pretežno še nepozidana zemljišča zahodno od glavne obalne ceste G2-111, odsek 373 Ruda (Izola-Valeta) (v nadaljevanju: Obalna cesta) do obstoječih objektov (skladišč in proizvodnih hal) Mehanotehnike. Na južni strani meja območja OPPN sledi meji ureditvenega območja krožišča in podaljška Industrijske ceste in načrtovani deviaciji Obalne ceste s priključkom na krožišče (LN "Južna cesta - vzhod") oziroma "priključku" Izola iz hitre ceste Koper - Izola. Območje OPPN obsega še zemljišča betonarne oz kompleksa proizvodnih hal Stavbenika južno od načrtovanega podaljška Industrijske ceste.

Na območju OPPN so dopustne dejavnosti skladno z opredeljeno namensko rabo prostora. Dovoljena je gradnja objektov in ureditev za proizvodnjo, trgovino, skladiščne, servisne, poslovne in storitvene dejavnosti ter gradnja infrastrukturnih objektov in naprav. Območje obsega okvirno 6,68  ha.


POVEZAVA DO GRADIVA: http://www.izola.si/index.php?page=documents&item=571&tree_root=296


Vloge za znižano plačilo vrtca za leto 2012

Obvestilo staršem o oddaji vloge za znižano plačilo vrtca za leto 2012.

  Obvestilo staršem.pdf, (107 KB)
SKLEP in POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE BREZPLAČNIH PLAKATNIH MEST IN MOŽNOSTI PLAKATIRANJA V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA PREDČASNE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR RS
  Sklep.pdf, (59 KB)
  Pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest.pdf, (82 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem.

  Namera 17.10.2011, (28 KB)
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa mag. Igor KOLENC, v skladu z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS), 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, v nadaljevanju Uredba), Odlokom o proračunu Občine Izola za leto 2011 (Uradne objave Občine Izola, št. 03/2011, v nadaljevanju Odlok) in Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2011, objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola.

  JZP - objava - OKTOBER 2011.doc, (69 KB)
  Razpisna dokumentacija OKTOBER 2011 - prodaja.doc, (119 KB)
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka odloka in okoljskega poročila OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA VZHODNO OBMOČJE INDUSTRIJSKE CONE V IZOLI (skrajšano OPPN »CMI – VZHOD«)

Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za občinski podrobni prostorski načrt za vzhodno območje industrijske cone v Izoli (skrajšano OPPN »CMI – VZHOD«) in okoljsko poročilo  se javno razgrne v času od 21.10.2011 do vključno 21.11.2011 v pritličnih prostorih dvorane Občinskega sveta Občine Izola, Kristanov trg 1, Izola: v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure, v sredah tudi od 14. do 17. ure;

 

Javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za občinski podrobni prostorski načrt za vzhodno območje industrijske cone v Izoli (skrajšano OPPN »CMI – VZHOD«) bo:

 

v sredo  16. novembra 2011 ob 17,30 uri

v prostorih: Kulturnega doma v Izoli

  Naznanilo javna razgrnitev - objava slo .doc, (57 KB)
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011), Občina Izola objavlja naslednjo namero...

  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Babič.doc, (39 KB)
  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Grbec.doc, (39 KB)
  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Jonke, Hajduković.doc, (40 KB)
  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - stanovalci Leninove 3,5,7.doc, (40 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem.

  Namera 14.10.2011, (28 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem.

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem.

  Namera 14.10.2011, (28 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer:

- del zemljišča s parc.št. 2355/5 k.o. Izola in del zemljišča s parc.št. 2063/1 k.o. Izola.

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer:

- del zemljišča s parc.št. 2099/2 k.o. Izola v izmeri 15 m2,

- del zemljišča s parc.št. 1967/46 k.o. Izola v izmeri 15 m2,

- zemljišče s parc.št. 3718/4 k.o. Cetore v izmeri 151 m2,

- zemljišče s parc.št. 5581/2 k.o. Malija v izmeri 78 m2,

- del zemljišča s parc.št. 1833/3 k.o. Izola v izmeri 57 m2,

- del zemljišča s parc.št. 1967/63 k.o. Izola v izmeri 50 m2,

- del zemljišča s parc.št. 3718/1 k.o. Izola v izmeri 937 m2,

- del zemljišča s parc.št. 1031k.o. Izola v izmeri 40 m2,

- zemljišče s parc.št. 3717/2 k.o. Cetore v izmeri 805 m2,

- zemljišče s parc.št. 3879/3 k.o. Izola v izmeri 143 m2.

  Namera o oddaji 1.pdf, (48 KB)
  Namera o oddaji 2.pdf, (51 KB)
  Namera o oddaji 3.pdf, (44 KB)
  Namera o oddaji 4.pdf, (42 KB)
  Namera o oddaji 5.pdf, (44 KB)
  Namera o oddaji 6.pdf, (42 KB)
  Namera o oddaji 7.pdf, (46 KB)
  Namera o oddaji 8.pdf, (46 KB)
  Namera o oddaji 9.pdf, (42 KB)
  Namera o oddaji 10.pdf, (42 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

- Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer, del zemljišča s parc.št. 3805 k.o. Izola v izmeri 50 m2.

- Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer, del zemljišča s parc.št. 1165 k.o. Izola v izmeri 20 m2.

  Namera 1.pdf, (43 KB)
  Namera 2.pdf, (41 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem.

  Namera o oddaji stvarnega promoženja 29.09.2011, (23 KB)
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa mag. Igor KOLENC, v skladu z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS), 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, v nadaljevanju Uredba), Odlokom o proračunu Občine Izola za leto 2011 (Uradne objave Občine Izola, št. 03/2011, v nadaljevanju Odlok) in Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2011, objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola.

  JZP - objava - SEPTEMBER 2011.doc, (61 KB)
  Razpisna dokumentacija SEPTEMBER 2011 - prodaja.doc, (115 KB)
Popravek namer o oddaji stvarnega premoženja v najem
  Popravek namer.pdf, (51 KB)
Namera o ustanovitvi služnosti

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, v nadaljevanju: Uredba) Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola objavlja namero za podelitev in ustanovitev služnostne pravice priključevanja na elektro, kanalizacijsko in vodovodno omrežje.

  Namera o ustanovitvi služnosti -Šiškovič.doc, (50 KB)
Namera o ustanovitvi služnosti

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, v nadaljevanju: Uredba) Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola objavlja namero za podelitev in ustanovitev služnostne pravice priključevanja na vodovodno omrežje.

  Namera o ustanovitvi služnosti -Malija d.o.o..doc, (51 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer, del zemljišča s parc.št. 2069/6 k.o. Izola v izmeri 12 m2.

  Namera 1.pdf, (42 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer, del zemljišča s parc.št. 1112 k.o. Izola v izmeri 90 m2.

  Namera 2.pdf, (42 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer, del zemljišča s parc.št. 3805 k.o. Izola v izmeri 267 m2.

  Namera 3.pdf, (42 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer, del zemljišča s parc.št. 1320 k.o. Izola v izmeri 123 m2.

  namera 4.pdf, (42 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer:

- zemljišča s parc.št. 3709/1 k.o. Cetore v izmeri 443 m2,

- zemljišče s parc.št. 3709/2 k.o. Cetore v izmeri 180 m2,

- zemljišče s parc.št. 3710 k.o. Cetore v izmeri 62 m2.

  namera 5.pdf, (42 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer:

- del zemljišča s parc.št. 3805 k.o. Izola v izmeri 85 m2,

- del zemljišča s parc.št. 3288, 3447, 3443, 3444 in 
  3445 k.o. Izola v izmeri 800 m2,

- del zemljišča s parc.št. 3575 k.o. Izola v izmeri 15 m2.

  namera 3.pdf, (48 KB)
  namera 2.pdf, (44 KB)
  namera 1.pdf, (43 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem.

  Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem 09.08.2011, (23 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer:

- del zemljišča s parc.št. 2095/5 k.o. Izola v izmeri 14 m2,

- zemljišče s parcelno številko 1108 k.o.Izola v izmeri 50 m2,

- zemljišče s parcelno številko 1684 k.o.Dvori v izmeri 476 m2 in 
  zemljišče s parcelno številko 1683/2 k.o. Dvori v izmeri 278 m2,

- zemljišče s parcelno številko 3121 k.o. Livadei v izmeri 800 m2,

- zemljišče s parcelno številko 3443 k.o. Izola v izmeri 260 m2 in 
  zemljišče s parcelno številko 3451 k.o Izola v izmeri 2.440 m2,

- del zemljišča s parcelno številko 3805 k.o. Izola v izmeri 50 m2.

  Namera o oddaji stvarnega premož. v najem 1, (45 KB)
  Namera o oddaji stvarnega premož. v najem 2, (45 KB)
  Namera o oddaji stvarnega premož. v najem 3, (51 KB)
  Namera o oddaji stvarnega premož. v najem 4, (44 KB)
  Namera o oddaji stvarnega premož. v najem 5, (44 KB)
  Namera o oddaji stvarnega premož. v najem 6, (42 KB)
Razpisna dokumentacija za oodajo javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, v skladu s 30. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010 in 18/2011)

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010 in 18/2011), Občina Izola vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za postavitev fotovoltaičnih elektrarn na javnih objektih v lasti Občine Izola – sklop za vrtec Mavrica.
Obseg del je naveden v prilogi, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

  Specifikacija javnega naročila.pdf, (456 KB)
  Razpisna dokumentacija.pdf, (1 MB)
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011), Občina Izola objavlja naslednjo namero...

  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Spech in Petrović.doc, (39 KB)
OBVESTILO


Spoštovane občanke in občani,

 

obveščamo vas, da bosta Urad za družbene dejavnosti ter Oddelek za finance in računovodstvo  od ponedeljka, 25. 7. 2011, dalje  delovala v novih prostorih na Postojnski ulici 3.

 

 

Tajništvo: 05 66 00 300

 

Uradne ure
ponedeljek
08.00 - 12.00
sreda
08.00 - 12.00
14.00 - 17.00
petek
08.00 - 12.00

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa mag. Igor KOLENC, v skladu z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS), 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, v nadaljevanju Uredba), Odlokom o proračunu Občine Izola za leto 2011 (Uradne objave Občine Izola, št. 03/2011, v nadaljevanju Odlok) in Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2011, objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola

  Razpisna dokumentacija JULIJ 2011 - prodaja.doc, (122 KB)
  JZP - objava - JULIJ 2011.doc, (68 KB)
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011), Občina Izola objavlja naslednjo namero...

  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - stanovalci Oktobrske rev.2.doc, (39 KB)
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011), Občina Izola objavlja naslednjo namero...

  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Sava IP.doc, (40 KB)
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011), Občina Izola objavlja naslednjo namero...

  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Babič.doc, (39 KB)
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011), Občina Izola objavlja naslednjo namero...

  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Hypo leasing d.o.o..doc, (40 KB)
Sklep o cenah parkiranja na plačljivih parkiriščih - 21.06.2011
Na podlagi 2. točke 26. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Izola (uradne objave, št. 13/2005 in 11/2009) župan izdaja Sklep o cenah parkiranja na plačljivih parkiriščih.
  Sklep o cenah parkiranja na plačljivih parkiriščih - 21062011.pdf, (42 KB)
Namera o ustanovitvi služnosti

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, v nadaljevanju: Uredba) Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola objavlja namero za podelitev in ustanovitev služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja fekalne kanalizacije na področju Marzane – Dobrava v Strunjanu – kanal S11 oziroma podaljšanje kanala 11 s kanalom k1-3.

  Namera o ustanovitvi služnosti - Občina Piran.doc, (48 KB)
Namera o ustanovitvi služnosti

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, v nadaljevanju: Uredba) Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola objavlja namero za podelitev in ustanovitev služnostne pravice

dostopa preko parc. št. 6030/1 k.o. Malija do spodnjega dela objekta na naslovu Malija 47, na parc. št. 5604, 5605/3 in 5610, vse k.o. Malija.
  Namera o ustanovitvi služnosti - Erman.doc, (46 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem.

  Namera o oddaji 17.06.2011, (28 KB)
  Namera o oddaji 17.06.2011, (28 KB)
Namera o ustanovitvi služnosti

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, v nadaljevanju: Uredba) Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola objavlja namero za podelitev in ustanovitev služnostne pravice priključevanja na elektro, kanalizacijsko, vodovodno in plinsko omrežje.

  Namera o ustanovitvi služnosti - Nadarević.doc, (47 KB)
Sklep - plačljivi parkirni prostori
Na podlagi 3. in 26. člena Odloka o urditvi cestnega prometa v Občini Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 13/2005 in 11/2009), župan izdaja naslednji sklep...
  Sklep - plačljivi parkirni prostori.pdf, (486 KB)
SKLEP o predaji športnega objekta v upravljanje Osnovni šoli Livade Izola
Sklep o predaji športnega objekta v upravljanje Osnovni šoli Livade Izola za izvajanje dejavnosti šole na področju športne vzgoj.
  SKLEP o predaji športnega objekta v upravljanje Osnovni šoli Livade Izola.pdf, (83 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem
  Namera_o_oddaji_stvarnega_premoženja_v_najem.pdf, (29 KB)
Vabilo k sodelovanju

Drage občanke in občani,

Občina Izola je pristopila k izdelavi monografije o Izoli in njeni duši. Publikacija bo namenjena predstavitvi Izole kot zanimive turistične destinacije skozi fotografijo.

Prosimo vas, da nam na elektronski naslov kristina.zelic@izola.si posredujete informacijo o zanimivostih in morebitnih skritih kotičkih Izole, za katere menite, da bi jih bilo vredno ovekovečiti v fotografiji in predstaviti v publikaciji. 

Za sodelovanje se vam lepo zahvaljujemo!

                                                                                                       Župan

                                                                                                mag. Igor Kolenc
Namera o ustanovitvi služnosti

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, v nadaljevanju: Uredba) Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola objavlja namero za podelitev in ustanovitev služnostne pravice uporabe zemljišča za potrebe ureditve komunalnih vodov – Vodovoda V11-V14 v sklopu gradnje hitre ceste Koper – Izola.

  Namera o ustanovitvi služnosti - DARS d.d..doc, (46 KB)
Pravilnik o povračilu za čezmerno uporabo cest

Pravilnik ureja področje čezmerne uporabe občinskih cest in način obračunavanja povračila za čezmerno uporabo cest v občini Izola

  Pravilnik o povračilu za čezmerno uporabo cest.pdf, (33 KB)
POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE ZA UPORABO BREZPLAČNIH PLAKATNIH MEST IN MOŽNOSTI PLAKATIRANJA ZA ZAKONODAJNI REFERENDUM O

- ZAKONU O PREPREČEVANJU DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO,

- ZAKONU O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU in

-ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA TER ARHIVIH

  Pogoji za plakatna mesta.doc, (59 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem. Nepremičnine se bodo oddajale v najem na podlagi metode javnega zbiranja ponudb.

  Namera 22.04.2011, (29 KB)
Sklep
Na podlagi 3. in 26. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 13/2005 in 11/2009), izdaja župan naslednj Sklep
  Sklep.bmp, (6 MB)
Vloga za vpis otroka v vrtec L'Aquilone
Vloga za vpis otroka v vrtec L'Aquilone
  Vloga za vpis otroka v vrtec L'Aquilone.doc, (265 KB)
Pravilnik o kriterijih in načinu sprejema otrok v Vrtec »L'Aquilone«

Občinski svet Občine Izola je na svoji 4. redni seji, dne 31. 3. 2011, sprejel Pravilnik o kriterijih in načinu sprejema otrok v Vrtec »L'Aquilone«. Pravilnik je bil objavljen v Uradnih objavah Občine Izola št. 7/11 z dne 7. 4. 2011 in prične veljati 15. dan po objavi, t.j. 22. 4. 2011.

  Pravilnik o kriterijih in načinu sprejema otrok v vrtec L'Aquilone.doc, (104 KB)
Vloga za sprejem otroka v vrtec Mavrica
Vloga za sprejem otroka v vrtec Mavrica
  Vloga za sprejem otroka v vrtec Mavrica.doc, (268 KB)
Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Mavrica Izola

Občinski svet Občine Izola je na svoji 4. redni seji, dne 31. 3. 2011, sprejel Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Mavrica Izola. Pravilnik je bil objavljen v Uradnih objavah Občine Izola št. 7/11 z dne 7. 4. 2011 in prične veljati 15. dan po objavi, t.j. 22. 4. 2011.

  Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Mavrica Izola.doc, (94 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Namera o oddaji poslovnih prostorov v najem na podlagi neposredne pogodbe.


Kontaktna oseba za podrobnejše informacije: Tamara Grbavac, tel.: 05 66 00 202.

  Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem.pdf, (553 KB)
Uporabne informacije za organizatorje prireditev

Občina Izola in Središče Rotunda sta v sodelovanju z Upravno enoto Izola in Policijsko postajo Izola organizirali posvet z naslovom Kako organizirati javno prireditev v občini Izola, namenjen vsem, ki se ukvarjajo s pripravo prireditev za izboljšanje informiranosti na področju organizacije prireditev. Gradivo posveta je v priponki.

  Uporabne informacije za organizatorje prireditev.pdf, (278 KB)
Kako organizirati javno prireditev v občini Izola

 

V sredo, 16. marca 2011, ob 17.30 uri bo v izolski Manziolijevi palači posvet na temo »Kako organizirati javno prireditev v občini Izola«. Posvet je namenjen vsem, ki se ukvarjajo s pripravo prireditev (organizatorjem ali potencialnim organizatorjem) za izboljšanje informiranosti na področju organizacije prireditev (pridobitev dovoljenj, zahteve in obveznosti organizatorjev,…). Na posvetu bo predstavljen tudi javni razpis za sofinanciranje prireditev v občini Izola za leto 2011.

 

Na posvetu bodo sodelovali:

-         mag. Bojan Mevlja, direktor Središča Rotunda,

-         Silvo Škrbina, vodja oddelka za upravne notranje zadeve, Upravna enota Izola,

-         Armando Goričan, pomočnik komandirja, Policijska postaja Izola,

-         Matjaž Vlašič in Janez Hvale, predstavnika SAZAS,

-         Irena Zavrtanik in Aleš Pesko, Urad za gospodarske javne službe, gospodarstvo, turizem in promet, Občina Izola.

 

Prisotnost na posvetu je potrebno potrditi na telefonsko številko 05-66 00 103 oz. na elektronski naslov irena.zavrtanik@izola.si, najkasneje do torka 15. marca 2011. Udeležba na posvetu je brezplačna.

 

 

Razglas

Upravna enota Izola na podlagi 21. člena Zakona o evidenci volilne pravice, ZEVP-1 UPB1 (Uradni list RS št. 1/2007) izdaja naslednji Razglas: Splošni volilni imeniki za nadomestne volitve za člana Občinskega sveta Občine Izola, ki bodo v nedeljo, dne 08. maja 2011, bodo javno razgrnjeni v prostorih Upravne enote Izola, Cesta v Pregavor 3a, soba št. 10, v času od 09.03. do 23.04.2011 med uradnimi urami.

  RAZGLAS.pdf, (211 KB)
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih v občini Izola

Občina Izola objavlja nove cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcih v občini Izola (Vrtec Mavrica Izola in italijanski Vrtec L'Aquilone), ki veljajo od 1.3.2011 dalje.

  Sklep o določitvi programov.pdf, (213 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem. Stvarno premoženje se bo oddajalo v najem na podlagi metode javnega zbiranja ponudb. Najemna razmerja bodo sklenjena za določen čas, največ za dobo sedmih mesecev.

  namera o oddaji.doc, (31 KB)
Namera za oddajo stvarnega premoženja v najem
  namera.pdf, (73 KB)
Razpis Slovenskega podjetniškega sklada za nova podjetja

Slovenski podjetniški sklad bo v sredini meseca februarja 2011 objavil razpis P2 – Sofinanciranje zagona podjetij v subjektih inovativnega okolja. Sklad želi z razpisom spodbuditi uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti pri razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

 

Kdo se lahko prijavi na razpis?

Na razpis se bodo lahko prijavila podjetja, ki so vključena v subjekte inovativnega okolja in še niso registrirana več kot 18 (osemnajst) mesecev od objave razpisa v Ur. l. RS. Podjetja svojo vključenost v inovativno okolje dokazujejo s pisnim potrdilom in izjavo SIO (subjekti inovativnega okolja), v katerem SIO poda mnenje o usposobljenosti podjetniškega tima za zagon podjetja in kvaliteti poslovnega načrta.

 

Pogoji glede zaposlenih

Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega najkasneje 10 dni od prejema sklepa o odobritvi za polni delovni čas in za celotno obdobje sofinanciranja.

 

Sofinanciranje

Višina največje možne subvencije na podjetje v 3 (treh) letih je 70.000,00 EUR. Znesek za prvo leto – skupina A je 15.000,00 EUR, znesek za drugo leto – skupina B je 40.000,00 EUR, znesek za tretje leto – skupina C je 15.000,00 EUR.

 

Več informacij dobite na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada, http://www.podjetniskisklad.si.

Sončna elektrarna - vprašalnik

V priponki objavljamo informativni vprašalnik, s pomočjo katerega bo Občina Izola lažje pripravila celovito energetsko strategijo na področju fotovoltaike v Izoli, obenem pa vam lahko s pridobljenimi podatki olajšamo izvedbo in znižamo stroške tovrstnih investicij.


Izpolnjene vprašalnike pošljite ali osebno dostavite na naslov:


Občina Izola
Kabinet župana  – »Vprašalnik o sončni elektrarni«
Sončno nabrežje 8
6310 Izola 

  vprasalnik_soncna elektrarna.pdf, (94 KB)
Razpis nadomestnih volitev 2011

Na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS št. 94/07 – UPB-3 in 45/08) Občinska volilna komisija razpisuje nadomestne volitve za člana Občinskega sveta Občine Izola.

  Razpis nadomestnih volitev 2011.doc, (44 KB)
Predlog proračuna Občine Izola za leto 2011
Župan Občine Izola odpira splošno razpravo o predlogu proračuna Občine Izola za leto 2011, ki se bo zaključila na seji občinskega sveta dne 28. februarja 2011.
  uradne objave.pdf, (221 KB)
  RAZGLAS PRORAČUN 2011.pdf, (183 KB)
  02 2011- Odlok-predlog popravek 24-1-2011.doc, (161 KB)
  Splošni del proračunaK4 24-1-2011.pdf, (154 KB)
  Posebni del K4 24-1-2011.pdf, (298 KB)
  Načrt razvojnih programov.pdf, (216 KB)
  Obrazlozitve PR2011 OSNUTEK 1 ZA OS (2) - popravki.doc, (844 KB)
  predlog kadrov.načrta 2011.doc, (86 KB)
  Letni načrt pridobivanja 2011.doc, (56 KB)
  Letni načrt pridobivanja 2011-tabela.doc, (38 KB)
  Letni načrt razpolaganja 2011.doc, (75 KB)
  načrt ravnanja 2011 - 24.01.2011.xls, (68 KB)
Sklep župana o enkratni denarni pomoči staršem ob rojstvu otroka v občini Izola za leto 2011
V priponki objavljamo sklep župana o enkratni denarni pomoči staršem ob rojstvu otroka v občini Izola za leto 2011.
  Sklep Ž o določitvi višine enkratne denarne pomoči (1-1-2011).doc, (49 KB)
Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec – Vodja Urada za gospodarske javne službe, gospodarstvo, turizem in promet


OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola,
objavlja, na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007 ZJU-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US: U-I-136/07-13), javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC – VODJA URADA ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, GOSPODARSTVO, TURIZEM IN PROMET v Uradu za gospodarske javne službe, gospodarstvo, turizem in promet – UGJSGTP občine Izola (šifra del. mesta: C027010).

Javni natečaj je objavljen tukaj.

 

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »Javni natečaj za uradniško delovno mesto Višji svetovalec – Vodja Urada za gospodarske javne službe, gospodarstvo, turizem in promet« št. 110-4/2011 na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Izola. Za pisno obliko se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: posta.oizola@izola.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Razpis za direktorja Javnega podjetja Komunala Izola d.o.o.
Na podlagi 19. člena Odloka o ureditvi statusa Javnega podjetja Komunala Izola d.o.o. in 18. člena Statuta Javnega podjetja Komunala Izola d.o.o. Občina Izola objavlja Razpis za direktorja Javnega podjetja Komunala Izola d.o.o. - Azienda pubblica Komunala Isola s.r.l.
Dodelitev nepovratnih sredstev občanom

V petek 31. decembra 2010 sta bila v Uradnem listu RS objavljena javna poziva Eko sklada za dodeljevanje nepovratnih sredstev:

Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb 6SUB-OB10.

Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb 7SUB-OB10.

Dokumentacija javnih pozivov je na voljo na spletnih straneh Eko sklada http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html

Za vse dodatne informacije o javnem pozivu pokličite na 01 241 48 61/72/28/68 vsak dan med 8. in12. uro oz. pišite na elektronski naslov ekosklad@ekosklad.si.

Ponovni poziv Okrožnega sodišča v Kopru
Obveščamo vas, da je Okrožno sodišče v Kopru objavilo poziv v Uradnem listu RS s katerim ponovno pozivajo predstavniške organe občin in druge pristojne predlagatelje na območju Okrožnega sodišča v Kopru, da predlagajo kandidate za sodnike porotnike Okrožnega sodiša v Kopru.

Podrobnosti poziva se nahajajo v priponki.
  Ponovni poziv.pdf, (315 KB)
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v obdobju januar - marec 2011
V rubriki "Razpisi" je objavljen Javni razpis za sofinanciranje prireditev v obdobju januar - marec 2011. 

Prireditve se sofinancirajo iz sredstev, namenjenih pospeševanju turizma, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • v okviru prireditve so organizirane spremljevalne aktivnosti, ki so dostopne  širši javnosti in jih lahko štejemo kot popestritev
  kulturnega dogajanja v mestu ali na podeželju;
 • poudarjajo bogato kulturno dediščino mesta in podeželja;
 • pri trženju prireditve so uporabljene oblike trženja in obseg promocijskih aktivnosti, ki pomenita tudi  splošno  promocijo Izole,
 • predlagatelji morajo zagotoviti sredstva za sofinanciranje prireditve tudi iz drugih virov financiranja, v okviru prireditve so organizirane spremljevalne aktivnosti, ki oživljajo tradicionalne običaje;
 • poudarjajo bogato kulturno dediščino starega ribiškega mesta;
 • dopolnjujejo turistično, športno in kulturno ponudbo mesta;
 • spodbujajo lokalno prebivalstvo k sodelovanju pri aktivnostih;
 • so odprtega tipa, dostopne širšemu krogu obiskovalcev, ki v letu 2011 ne bodo sofinancirane iz drugih finančnih virov Občine Izola.

  Podrobnosti tukaj.
Namera o ustanovitvi služnosti
  Namera o ustanovitvi služnosti - Elektro.doc, (53 KB)
Poziv občanom

V zadnjem obdobju je občinska redarska služba zasledila večje število kršitev na področju nepravilnega parkiranja na intervencijskih poteh v starem mestnem jedru. Vodstvo Občine Izola poziva vse uporabnike cest v starem mestnem jedru, da z neodgovornim parkiranjem ali ustavljanjem na intervencijskih poteh ne ogrožajo varnosti vseh, ki bi v tistem trenutku morda potrebovali pomoč intervencijskih vozil.

Vzpostavitev nadzora nad lobiranjem
V priponki se nahaja obvestilo Komisije za preprečevanje korupcije glede vzpostavitve nadzora nad lobiranjem.
  ObvestiloPKK.pdf, (153 KB)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namera o oddaji stvarnega premoženja v najem. Najemna razmerja bodo sklenjena za določen čas, največ za dobo 5 let.

  Namera 23. 11. 2010.doc, (30 KB)
Poziv za predloge kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Kopru

Številka: 026-1/2000

Datum:   12.11.2010

 

 

Zadeva:   O B V E S T I L O

 

Obveščamo vas, da je Okrožno sodišče v Kopru v skladu z določilom drugega odstavka 46. člena Zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94 in naslednji), objavilo poziv v Uradnem listu RS, št. 88 z dne 5.11.2010, s katerim pozivajo predstavniške organe občin in druge pristojne predlagatelje na območju Okrožnega sodišča v Kopru, da predlagajo kandidate za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Kopru. Na občino Izola odpade 19 sodnikov porotnikov. 

 

Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil trideset let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in ki je zdravstveno ter osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti in aktivno obvlada slovenski jezik.

 

Na območju, kjer živi avtohtona italijanska skupnost, je treba predlagati potrebno število kandidatov, ki aktivno obvladajo italijanski jezik.

 

Pri oblikovanju predlogov je potrebno upoštevati tudi določilo 4. odstavka 462. člena Zakona o kazenskem postopku (Ur. l. RS, št. 63/94 in naslednji) ter predlagati tudi sodnike porotnike za mladoletnike, in sicer izmed profesorjev, učiteljev, vzgojiteljev in drugih oseb, ki imajo izkušnje z vzgojo mladoletnikov.

 

Kot predlagatelji lahko nastopajo tudi interesne organizacije, ki so kot društva ali združenja registrirana in delujejo na območju okrožja okrožnega sodišča v Kopru, razen političnih strank, ki neposredno ne morejo predlagati kandidatov.

 

Glede na to, da gre za veliko število kandidatov, lahko upoštevate tudi tiste osebe, ki že opravljajo funkcijo sodnika porotnika in so le-to funkcijo pripravljeni opravljati še naprej.

 

Pisni predlogi za kandidate morajo obsegati sledeče podatke:

-         priimek in ime,

-         datum in kraj rojstva,

-         točen naslov prebivališča,

-         poklic oz. izobrazba,

-         delo, ki ga opravlja,

-         zaposlitev,

-         lastnoročno podpisano izjavo, da kandidat/ka sprejema kandidaturo.

 

Potrdilo o državljanstvu ter o nekaznovanju kandidatov, bo pridobilo sodišče samo.

 

Pisne predloge, skupaj z dokazili, da kandidati izpolnjujejo pogoje za imenovanje, ki jih določa zakon, je potrebno poslati v roku 30 dni od dneva objave poziva v Uradnem listu RS, na naslov:

Okrožno sodišče v Kopru, Urad predsednika, Koper, Ferrarska 9.

 

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na Urad predsednika tel. št. 05/668 33 00 ali na v.d. direktorice, Renata VADNJAL, tel. št. 05/668 33 33.

 

 

Dostaviti:

 1. Spletna stran Občine Izola
 2. Oglasne deske Občine Izola,
 3. ISNS,
 4. Krajevnim skupnostim –

(tajnikoma Patriciji Oblak, Marinu Klevi),

 1. v dokumentarno gradivo.

 

Kratek poziv:

-          Objava v tedniku Mandrač                                                                                                   

 

 

 

Ž u p a n

  Mag. Igor KOLENC

  Evidentiranje kandidatov.pdf, (22 KB)
Izbor prejemnikov sredstev na področju družbenih dejavnosti

V priponki objavljamo "Sklep o izboru prejemnikov sredstev javnega razpisa in javnega poziva za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti v občini Izola za leto 2010".

  Sklep za DD.doc, (99 KB)
Obvestilo staršem za oddajo vloge za "znižano plačilo vrtca" za leto 2011

Vlogo za znižano plačilo vrtca za leto 2011 starši lahko oddajo osebno v vrtcu, v katerega je otrok vključen, lahko pa tudi neposredno pri pristojnem občinskem organu, in sicer:

 

- v času uradnih ur (ponedeljek in petek od 8. do 12 ure ter v sredo od 8. do 12 ure in od 14. do 17. ure):

- v vložišču Občine Izola, Sončno nabrežje 8 (pritličje levo) ali

- na Uradu za družbene dejavnosti, Verdijeva 1 (pisarna št. 1 v prvem nadstropju)

 

ali posredujejo po pošti na naslov:

»Občina Izola – Comune di Isola, Urad za družbene dejavnosti, Verdijeva 1, 6310 Izola« praviloma do 15. novembra 2010.

  Obvestilo staršem - vloga ZPV 2011.doc, (59 KB)
Informativno zbiranje interesentov za neprofitna stanovanja v Izoli
Vse zainteresirane občane vabimo, da nas z obrazcem v priponki seznanite z morebitno pripravljenostjo za nakup oziroma najem. Izpolnjen obrazec naslovite na Občino Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola (s pripisom: neprofitna stanovanja Livade Z).
  obrazec-interesenti.doc, (54 KB)
Vabilo na prvo čezmejno ekskurzijo projekta REVITAS

Vljudno vas vabimo na prvo čezmejno ekskurzijo projekta REVITAS "Revitalizacija istrskega podeželja in turizma na istrskem podeželju" (operativni program IPA Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013), ki bo v sredo, dne 3.11.2010. Podrobnosti v priponki.  

  Vabilo na cezmejno ekskurzijo SLO.pdf, (269 KB)
Javna razgrnitev predlogov modelov vrednotenja nepremičnin

Obveščamo Vas, da je ˝Javna razgrnitev predlogov modelov vrednotenja nepremičnin za območje občine Izola˝ v prostorih Občine Izola na Postojnski ulici 3 od 04.10.2010 do vključno 17.11.2010 v času uradnih ur.

Sklep župana - naknadne vloge - Volitve 2010
  Sklep zupana - naknadne vloge - lokalne volitve 2010.doc, (53 KB)
Javni razpis štipendij za študijsko leto 2010/2011 v občini Izola
Na podlagi sklepa Župana Občine Izola, št. 410-140/2010 z dne 21.07.2010, objavlja Občina Izola javni razpis štipendij za študijsko leto 2010/2011 v občini Izola.
  jav-raz-štip-2010.doc, (77 KB)
Pravilnik za izrabo časopisnega prostora občinskega glasila Bobnič – La Crida v času volilne kampanje
Na podlagi 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09), 56. člena Statuta občine Izola Statuta Občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 15/99, 8/00 in 8/05), 6. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007) ter 6. in 7. členom Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Bobnič – La Crida (Uradne objave Občine Izola, št. 18/03), je župan, dne 23.8.2010, sprejel Pravilnik za izrabo časopisnega prostora občinskega glasila Bobnič – La Crida v času volilne kampanje. Pravilnik je objavljen v priponki.
  pravilnik.pdf, (17 KB)
Podaljšanje javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Sprememb zazidalnega načrta LIVADE – ZAHOD za območje B

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Sprememb zazidalnega načrta LIVADE – ZAHOD za območje B se podaljša do 02.09.2010. V času podaljšane javne razgrnitve se opravi ponovna javna obravnava, ki bo v ponedeljek, 30. avgusta 2010 ob 18,00 uri, v Klubskem prostoru Kulturnega doma Izola, Ulica Oktobrske revolucije 1, Izola. Podrobnosti so objavljene v rubriki "Obvestila o javnih razgrnitvah in javnih obravnavah".

Javni poziv prevoznikom javnega prevoza potnikov
Občina Izola poziva vse prevoznike javnega prevoza potnikov za posredovanje namere k sklenitvi pogodbe z Občino Izola o subvencioniranju dijaških prevozov v šolskem letu 2010/11.
  Javni poziv prevoznikom1 - 2010_2011 - objava (2) (1).doc, (52 KB)
Podaljšanje javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Sprememb zazidalnega načrta LIVADE – ZAHOD za območje B
  sklep o JR-Livade-B-podaljsanje.doc, (48 KB)
Lokalne volitve 2010
V priponki se nahajata Sklep o sprejemu pogojev za brezplačna plakatna mesta ter Pogoji za plakatna mesta.
  Pogoji za plakatna mesta.doc, (52 KB)
  Sklep o sprejemu pogojev za plakatna mesta.doc, (49 KB)
  Pogoji za plakatna mesta 2 ITA.doc, (58 KB)
  Sklep o sprejemu pogojev za plakatna mesta 2 ITA.doc, (50 KB)
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Sprememb zazidalnega načrta "LIVADE-ZAHOD ZA OBMOČJE B" (skrajšano: Sprememba ZN "Livade - zahod - B")

Dopolnjen osnutek Sprememb ZN "Livade - zahod - B" bo javno razgrnjen v času od 16. julija 2010 do 16. avgusta 2010 v prostorih občinske uprave Občine Izola, Postojnska 3, Izola (v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure, v sredah tudi od 14. do 17. ure) in v prostorih Krajevne skupnosti Livade, Veluščkova 8, Izola (vsak ponedeljek in četrtek od 17. do 19. ure).

 

V času javne razgrnitve se na razgrnjeno gradivo lahko poda pripombe in predloge. Te se lahko poda kot zapis v knjigo pripomb na krajih razgrnitve, lahko pošlje na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, ali posreduje na e-mail: posta.oizola@izola.si, pri čemer se v rubriki "zadeva" navedejo ključne besede »Pripomba na javno razgrnitev Sprememb ZN Livade-zahod - B«.

 

Javna obravnava  dopolnjenega osnutka Sprememb ZN "Livade - zahod - B" bo v torek, 27. julija 2010 ob 18,00 uri, v Klubskem prostoru Kulturnega doma Izola, Ulica Oktobrske revolucije 1, Izola.


Gradivo in pripeti dokumenti se nahajajo v rubriki Urejanje prostora.
Obvestilo o izboru najemnikov za dodelitev prodajnih mest za leto 2010 v najem
Na podlagi zapisnika št.: 478-115/2010 in 3502-101/2010 Komisije za sestavo prednostnega seznama za oddajo prodajnih mest za leto 2010 z dne 27.05.2010 in Javnega razpisa za oddajo prodajnih mest v najem za leto 2010 (Uradni list RS, št. 34/2010) v najem, je določen seznam najemnikov, ki ga javno objavljamo v priponki.
  obvestilo o izboru najemnikov.doc, (86 KB)
Sklep o izboru prejemnikov sredstev javnega razpisa za sofinanciranje programov za otroke in mladino v občini Izola za leto 2010
  Sklep za otroke in mladino.doc, (93 KB)
Poziv kandidatom za udeležbo na tečaju za kolesarske vodnike (program Parenzana II)
Skladno z zahtevami projekta "Parenzana II" v sklopu operativnega programa IPA Slovenija - Hrvaška 2007 - 2013 objavljamo poziv zainteresiranim kandidatom za udeležbo na tečaju za kolesarske vodiče.
  Oglas_tecaj_bike_vodici_SLO_Izola.doc, (143 KB)
Obvestilo o javnem natečaju "Županovo vino 2010"

Župan dr. Tomislav Klokočovnik vabi vse registrirane vinogradnike in vinarje v Občini Izola k prijavi na javni natečaj za »Županovo vino 2010« v kategorijah suhih belih in rdečih vin. Prijavni obrazec in vzorce vin morajo zainteresirani dostaviti organizacijski komisiji v prostore Manziolijeve palače do vključno 31.5.2010. Zmagovalca v posameznih kategorijah bosta razglašena na prireditvi Dnevi oljk, vina in rib dne 12.6.2010. Podrobnosti razpisa se nahajajo v pravilniku ocenjevanja.

  pravilnik in prijavnica.pdf, (30 KB)
  javni natečaj županovo vino 2010.pdf, (27 KB)
Pogoji za plakatiranje - Referendum o ratifikaciji arbitražnega sporazuma

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 105/08) in 15. člena Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Izola (Uradne objave, št. 4/98, 6/99 in 18/03), objavljamo pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času referendumske kampanje za referendum o Zakonu o ratifikaciji arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške.

  Pogoji za plakatiranje - referendum o ratifikaciji 2010 - objava.pdf, (30 KB)
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA UPRAVLJANJE IN IZGRADNJO POSAMEZNIH DELOV PRISTANIŠČA (POMOL B)

Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola (v nadaljevanju Občina), ki jo zastopa župan dr. Tomislav Klokočovnik, želi zgraditi novo pristanišče na delu občinskega pristanišča, ki je v obsegu, določenem z Odlokom o občinskem pristanišču Izola (Uradne objave št. 4/09) ali drugim odlokom občine, ki ureja posamezne dele občinskega pristanišča (v nadaljevanju: Odlok o občinskem pristanišču) predviden za izgradnjo pomola B - 6. Območje (v nadaljevanju: posamezen del pristanišča (pomol B) ali tudi novo pristanišče na delu občinskega pristanišča).

 

Občina se je odločila, da bo investicijski projekt v novo občinsko pristanišče oziroma njegovo pristaniško infrastrukturo izpeljala v obliki javno-zasebnega partnerstva in sicer v pogodbeni različici s podelitvijo javne koncesije gradnje. V okviru javne koncesije gradnje je predvideno, da bo izbrani koncesionar po lastninskopravnem modelu »BOT« (build – operate - transfer) v svojo last in na svoj poslovni riziko projektiral in zgradil pristaniško infrastrukturo (ostalo komunalno infrastrukturo pa po načelu »BTO«) posameznega dela pristanišča (pomol B), ki bo nato po preteku koncesijske dobe prešla v last Občine. V koncesijskem obdobju pa bo imel koncesionar pravico do izključnega gospodarskega izkoriščanja in upravljanja z zgrajeno pristaniško infrastrukturo kot nadomestilo za plačilo gradnje.

  javni razpis - pomol B.pdf, (402 KB)
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti v občini Izola za leto 2010
  Javni razpis in poziv DD 2010.doc, (84 KB)
  obrazec prijave na razpis in poziv DD 2010.doc, (167 KB)
  Obrazec - vzorec pogodbe 2010.doc, (51 KB)
  VLOGA za izdajo potrdila.doc, (48 KB)
  Obrazec zaključnega poročila 2010.doc, (80 KB)
  Obrazec zahtevka.doc, (27 KB)
  Specifikacija priloženih dokazil.doc, (54 KB)
  Sklep o izvedbi razpisa in poziva DD 2010.doc, (56 KB)
  Merila za izbor in sofinanciranje 2010.doc, (61 KB)
Javni razpis za sofinanciranje programov za otroke in mladino v občini Izola za leto 2010
  Javni razpis za otroke in mladino 2010.doc, (72 KB)
  Obrazec prijave na razpis za otroke in mladino 2010.doc, (169 KB)
  Obrazec - vzorec pogodbe 2010.doc, (50 KB)
  VLOGA za izdajo potrdila.doc, (48 KB)
  Obrazec zaključnega poročila 2010-mladina,otroci.doc, (80 KB)
  Obrazec zahtevka za izplačilo sredstev.doc, (27 KB)
  Specifikacija priloženih dokazil.doc, (54 KB)
  Sklep o izvedbi razpisa za otroke in mladino 2010.doc, (54 KB)
  Merila za izbor in sofinanciranje 2010.doc, (66 KB)
Javna obravnava predloga Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za kulturo, šport in turizem Izola

Občinski svet občine Izola je na svoji 14. redni seji, dne 17.12.2009, sprejel predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za kulturo, šport in turizem Izola v prvi obravnavi in ga posredoval v 30-dnevno javno obravnavo.

Zaniteresirano javnost vabimo, da posreduje pripombe, predloge in mnenja na predmetni odlok do vključno 16.1.2010, in sicer na naslov: OBČINA IZOLA, URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.

  sklep OS.doc, (46 KB)
  OS5-R14-2200-1-2-JZ CKŠT-1.12.2009 (Odlok-prva obravnava).doc, (140 KB)
Poziv za dostavo nove vloge za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje
  Poziv zavarovancem - vloga OBVZZ za leto 2010.doc, (53 KB)
  VLOGA - OBČINA IZOLA.doc, (154 KB)
Obvestilo staršem za oodajo vloge za znižano plčailo vrtca za leto 2010
  Obvestilo staršem - vloga ZPV za leto 2010.doc, (60 KB)
  Navodilo za izpolnitev vloge.pdf, (240 KB)
  Vloga za znižano plačilo vrtca.pdf, (232 KB)
Projekt »Vzpostavitev katastra komunalne infrastrukture«


Občina Izola je zaključila projekt »Vzpostavitev katastra komunalne infrastrukture«, ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se je  izvajala v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

S projektom je občina vzpostavila kvaliteten kataster kanalizacije, ravnanja z odpadki (odlagališa odpadkov, modri otoki), zelenih površin in prometnih površin ter računalniško podprt sistem za vodenje teh katastrov. Podrobnejši opis projekta si lahko preberete na spodnji povezavi.

  Vzpostavitev katastra komunalne infrastrukture, (176 KB)
sklep o javni razgrnitvi ZN CMI-jug-Agraria
  sklep o javni razgrnitvi ZN CMI-jug-Agraria-za objavo.doc, (47 KB)
sklep o javni razgrnitvi PUP Ob mestnem stadionu
  sklep o javni razgrnitvi PUP Ob mestnem stadionu-za objavo.doc, (46 KB)
Javni natečaj za izbor najboljše zgodbe iz izolskega izročila
  natecaj izolsko izlocilo.doc, (53 KB)
  Prijavni obrazec.doc, (40 KB)
Strategije razvoja turizma v Občini Izola 2009 – 2015
Po predhodni obravnavi je podjetje Hosting d.o.o. dopolnilo osnutek Strategije razvoja turizma v Občini Izola 2009 – 2015.  Osnutek je občinski svet dne 28. 05. 2009 sprejel in ga dal v 60 dnevno javno obravnavo. Pripombe in predloge lahko pošljete na Občino Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola ali na elektronski naslov joze.cernelic@izola.si
  strategija - občinski svet 1. obravnava.pdf, (2 MB)
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije in okoljskega poročila

Dopolnjen osnutek državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije in okoljsko poročilo bosta javno razgrnjena v času od 5.06.2009 do 10.07.2009 v prostorih občinske uprave Občine Izola, Postojnska 3 Izola, sedežu Krajevne skupnosti Jagodje – Dobrava in sedežu Krajevne skupnosti Korte in sicer, v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure, v sredah tudi od 14. do 17. ure. Postopek vodi Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor Dunajska c. 48 Ljubljana.

 

V času javne razgrnitve se na razgrnjeno gradivo lahko poda pripombe in predloge. Te se vpiše v knjigo pripomb na mestu razgrnitve, se jih pisno posreduje na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48  Ljubljana, ali pošlje po elektronski pošti na naslov: gp.mop@gov.si, z navedbo zadeve »Plinovod Ajdovščina - Lucija.

 

Javna obravnava dopolnjenega osnutka državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije in okoljskega poročila bo v torek 16. junija 2009 ob 19,00 uri v dvorani Krajevne skupnosti Korte.

  Javno naznanilo Ajdovscina - Lucija.pdf, (144 KB)
  Povzetek za javnost DPN M6 slo.pdf, (2 MB)
Načrt prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora za pristanišče Izola

OBVESTILO UPORABNIKOM PRISTANIŠČA IZOLA 
 

Vse uporabnike pristanišča Izola obveščamo, da je Načrt prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora za pristanišče Izola, izdelan s strani upravljalca pristanišča Izola na podlagi Uredbe o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora (Ur. l. RS, št. 78/2008), objavljen na spletni strani občine Izola (nahaja se v rubriki “Oglasna deska”, ki se nahaja na področju “Za občana”) od dne 18.5.2009 naprej. Načrt bo na vpogled najmanj štirinajst (14) dni. V tem času lahko uporabniki pristanišča podajo pripombe na telefonsko številko 05/66 34 950 ali preko spletne strani www.komunala-izola.com, s klikom na “pišite nam”.

  Načrt prevzema ladijskih odpadkov.pdf, (1 MB)
Strategija razvoja turizma v občini Izola do leta 2013 - gradivo za prvo branje na občinskem svetu.

Dokument strategije razvoja turizma v občini Izola do leta 2013 je izdelalo podjetje Hosting d.o.o., ki ga je Občina Izola izbrala na razpisu. Strategija bo uvrščena na majsko sejo Občinskega sveta, kjer bo v obravnavi v dvofaznem postopku. Predhodna predstavitev in okrogla miza bo v sredo 22. aprila ob 17. uri v SGTŠ Izola.

  Izola strategija turizma - osnutek 1.pdf, (2 MB)
Sklep o razveljavitvi Javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »višji svetovalec« - višji svetovalec za gospodarstvo v Uradu za gospodarske javne službe, gospodarstvo, turizem in promet Občine Izola

 

 

  Sklep o razveljavitvi natečaja.doc, (43 KB)
Javno naročilo za izbor izvajalca za izdelavo, dobavo in montažo kioska na trgu ob vratih v Izoli;
Javni poziv za predložitev projektnih vlog za izvajanj lokalne razvojne strategije občin Koper, Izola in Piran, v okviru programa leader 2007-2013, za leto 2009
  Javni poziv_9.2.doc, (104 KB)
Prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
  Prednostna lista.pdf, (5 MB)
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Zazidalnega načrta za območje Kajuhova ulica – Hudournik Morer
Območje ureja Odlok o zazidalnem načrtu za območje Kajuhova – Hudournik Morer (Ur. objave, št. 39/91, 16/01, 15/02 združeno besedilo in 11/04 obvezna razlaga (v nadaljevanju: ZN KHM). Velikost območja ZN KHM znaša 13,1 ha.

 

Območje v naravi obsega področje, ki ga na JV strani omejuje Industrijska cesta, na JZ Kajuhova ulica, na SZ Prešernova cesta in SV Industrijska cesta ter območji IMP-JP Komunala in Iplas – Polimer.

 

 

Naročnik izdelave programa opremljanja je investitor predvidenih ureditev in lastnik dela zemljišč v obravnavanem območju: Občina Izola.

 

Izdelovalec je Inženirski Biro Koper, Dušan Ivančič, univ.dipl.inž.grad. iz Ankarana.

 

 

Program opremljanja je razdeljen na naslednja poglavja:

 

        povzetek programa opremljanja

 

        splošni del programa (podatki, pojmi, izhodišča,..)

 

        obstoječa komunalna oprema (obračunska območja, opisi, …)

 

        predvidena komunalna oprema (obračunska območja, opisi, časovni načrt, …)

 

        podlage za odmero komunalnega prispevka (preračum, merila, indeksiranje, …)

 

        izračun komunalnega prispevka (izračun, rekapitulacija stroškov opremljanja, vlaganja investitorja,…)

 

        grafični del programa opremljanja (načrti ureditev in parcel, zbirna karta komunalnih naprav, prikaz obračunskih območij)

 

  PO_ZNKHM_uvodnilist.doc, (564 KB)
  Program opremljanja KHM.pdf, (2 MB)
  PO_ZNKHM_vsebina.doc, (71 KB)
  PO_ZN_KHM_povzetek_01.doc, (5 MB)
  PO_ZNKHM_splošnidel_02.doc, (5 MB)
  PO_ZNKHM_infrastruktura_03.pdf, (1 MB)
  PO_ZNKHM_investicije_04.doc, (888 KB)
  PO_ZN_KHM_podlageKP_05.doc, (136 KB)