Italiano
Kje smo Kontakt KIJZ
 
 
Občina Izola - Comune di Isola
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
6310 Izola

Tel: +386 5 66 00 100
Fax: +386 5 66 00 110
E-mail: posta.oizola@izola.si

Id ddv: si16510801

 
Vsebina pobude ali vprašanja:

Pobudnik:

Status:
Vse: Rešene: Nerešene:
Datum pobude:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 > >>
27.03.2014, Nevijo Frank - občinski svetnik
Povezovalna cesta krožišče-Ritoša
Pobudnik : Nevijo Frank - občinski svetnik
Vsebina: Povezovalna cesta krožišče-Ritoša
povezovalna cesta Krožišče Ritoša: OS6-25R-320402-p1.pdf
27.03.2014, Sebastjan Morato - občinski svetnik
Pobuda za ureditev dveh Javnih poti v KS Jagodje - Dobrava, parc. št. 2338/0, 1782/0 k.o. Malija
Pobudnik : Sebastjan Morato - občinski svetnik
Vsebina: Pobuda za ureditev dveh Javnih poti v KS Jagodje - Dobrava, parc. št. 2338/0, 1782/0 k.o. Malija
Ureditev dveh javnih poti: OS6-25R-320402-p.pdf
13.02.2014, IJN - bogdan Gerk
Koncesija KTV
Pobudnik : IJN - bogdan Gerk
Vsebina: Koncesija KTV
Koncesija KTV: OS6-24R-320402-6.pdf
13.02.2014, IJN - Gianni Gergeta
Rešeno dne: 27.03.2014
primer Grbec
Pobudnik : IJN - Gianni Gergeta
Vsebina: primer Grbec
Primer Grbec: OS6-24R-320402-7.pdf
Odgovor: OS6-25R-321001-2.doc
Datum rešitve: 27.03.2014
Vsebina rešitve: Odgovor podan na 25. redni seji OS dne 27.3.2014.
13.02.2014, IJN - Manca VADNJAL
Rešeno dne: 27.03.2014
kampus - izbris lastništva
Pobudnik : IJN - Manca VADNJAL
Vsebina: kampus - izbris lastništva
kampus - izbris lastništva: OS6-24R-320402-8.pdf
Odgovor: OS6-25R-321001-1.doc
Priloga k odgovoru: os6-25r-321001-6.pdf
Datum rešitve: 27.03.2014
Vsebina rešitve: Odgovor podan na 25. redni seji OS dne 27.3.2014
12.12.2013, Manca Vadnjal Stojanovič - IJN
Dolg Marine do Občine Izola.
Pobudnik : Manca Vadnjal Stojanovič - IJN
Vsebina: Dolg Marine do Občine Izola.
Svetniško vprašanje: OS6-23R-320402.doc
24.10.2013, svetniška skupina SDS
Sprašujem župana občine, da poda informacijo o poteku gradnje oz. postavitve nove travnate površine na stadionu, in sicer: Ali dela potekajo skladno z načrti, razpisom in standardom za ta tip travnate podlage (FIFA licenca)?; O poteku del in pripadajočimi stroški; Kdo je s strani...
Pobudnik : svetniška skupina SDS
Vsebina: Sprašujem župana občine, da poda informacijo o poteku gradnje oz. postavitve nove travnate površine na stadionu, in sicer:

Ali dela potekajo skladno z načrti, razpisom in standardom za ta tip travnate podlage (FIFA licenca)?;
O poteku del in pripadajočimi stroški;
Kdo je s strani občine odgovoren za nadzor nad skladnostjo izvedenih del?;
Kdaj je predviden zaključek del oz. primopredaja?.
Svetniško vprašanje - SDS: OS6-22R-320402-19.docx
24.10.2013, Breda Pečan - SD
Koliko stavbnih pravic je bilo dodeljenih v občini Izola, za koliko časa so bile podeljene in kakšna višina nadomestila je bila določena ter na kakšen način naj bi bilo poravnano?
Pobudnik : Breda Pečan - SD
Vsebina: Koliko stavbnih pravic je bilo dodeljenih v občini Izola, za koliko časa so bile podeljene in kakšna višina nadomestila je bila določena ter na kakšen način naj bi bilo poravnano?
Svetniško vprašanje - SD: OS6-22R-320402-2a.pdf
Odgovor: OS6-25R-321001-3.doc
24.10.2013, Branko Simonovič (OGF)
pobuda strokovnim službam, da v prihodnje pripravljajo 6 – mesečna poročila o realizaciji odtujevanja občinskega premoženja
Pobudnik : Branko Simonovič (OGF)
Vsebina: pobuda strokovnim službam, da v prihodnje pripravljajo 6 – mesečna poročila o realizaciji odtujevanja občinskega premoženja
Svetniška pobuda - Branko Simonovič - OGF: OS6-22R-320402-2b.pdf
24.10.2013, Manca Vadnjal Stojanović - IJN
Rešeno dne: 12.12.2013
Vloga občine pri dogajanju v Dom upokojencev Izola
Pobudnik : Manca Vadnjal Stojanović - IJN
Vsebina: Vloga občine pri dogajanju v Dom upokojencev Izola
Svetniško vprašanje - IJN: OS6-22R-320402-2c.pdf
Odgovor ministrstva: OS6-23R-320402-8.pdf
Odgovor: OS6-23R-320703-2-1.doc
Datum rešitve: 12.12.2013
Vsebina rešitve: Odgovor podan na 23. redni seji OS.
24.10.2013, Mario Gergeta - IJN
Obravnava problematike Ribičev v Občini Izola in problematika spreminjanja pogodb za komunalne priveze občanov.
Pobudnik : Mario Gergeta - IJN
Vsebina: Obravnava problematike Ribičev v Občini Izola in problematika spreminjanja pogodb za komunalne priveze občanov.
Svetniška pobuda - IJN: OS6-22R-320402-2d.pdf
26.09.2013, SDS
Vprašanje glede povračila stroškov nastalih zaradi suše.
Pobudnik : SDS
Vsebina: Vprašanje glede povračila stroškov nastalih zaradi suše.
Vprašanje - SDS: OS6-21R-320402-2.pdf
26.09.2013, IJN
Sklic izredne seje o problematiki kmetijskih zemljišč
Pobudnik : IJN
Vsebina: Sklic izredne seje o problematiki kmetijskih zemljišč
Pobuda - IJN: OS6-21R-320402-1.pdf
20.06.2013, Mario Gergeta - Izola je naša
Kje so sredstva, ki so bila namenjena razvoju ribištva oz. zakaj je pristanišče še vedno neurejeno?
Pobudnik : Mario Gergeta - Izola je naša
Vsebina: Kje so sredstva, ki so bila namenjena razvoju ribištva oz. zakaj je pristanišče še vedno neurejeno?
Sredstva za razvoj ribištva: OS6-320402-v1.pdf
20.06.2013, Bogdan Gerk - Izola je naša
Ali se bodo dela za dokončanje pločnika na Cankarjevem drevoredu začela in tudi zaključila?
Pobudnik : Bogdan Gerk - Izola je naša
Vsebina: Ali se bodo dela za dokončanje pločnika na Cankarjevem drevoredu začela in tudi zaključila?
Dokončanje pločnika: OS6-20r-320402-v2.pdf
20.06.2013, Alojz Zorko - Izola je naša
Županu Občine Izola predlagamo, da takoj spremeni način izdajanja dovoljenj za prireditve v Občini Izola, s tem, da odvzame pooblastila strokovni službi, ki dovoljenja izdaja in do nadaljnjega izdajanje dovoljenj za prireditve prevzame osebno, ob obveznem sodelovanju prizadetih občanov in...
Pobudnik : Alojz Zorko - Izola je naša
Vsebina: Županu Občine Izola predlagamo, da takoj spremeni način izdajanja dovoljenj za prireditve v Občini Izola, s tem, da odvzame pooblastila strokovni službi, ki dovoljenja izdaja in do nadaljnjega izdajanje dovoljenj za prireditve prevzame osebno, ob obveznem sodelovanju prizadetih občanov in Krajevnih skupnosti.
Sprememba načina izdajanja dovoljenj za prireditve: OS6-20r-320402-v3.pdf
16.05.2013, Bogdan GERK
Svetnik ugotavlja, da je v našem mestu nastalo kar nekaj divjih odlagališč. Nastajajo na zelo uočljivih lokacijah - zemljiščih, tudi v samem mestnem jedru. Še posebej je izrazito in za mesto enostavno nedopustno odlagališče ob Cankarjevem drevoredu - Eurest. Svetnik vztraja, da občinske...
Pobudnik : Bogdan GERK
Vsebina: Svetnik ugotavlja, da je v našem mestu nastalo kar nekaj divjih odlagališč. Nastajajo na zelo uočljivih lokacijah - zemljiščih, tudi v samem mestnem jedru. Še posebej je izrazito in za mesto enostavno nedopustno odlagališče ob Cankarjevem drevoredu - Eurest. Svetnik vztraja, da občinske službe nemudoma ukrepajo skladno s komunalnim podjetjem ter z odlokom in predpisi odpravijo tovrsna ravnanja.
16.05.2013, Davorin ADLER
Rešeno dne: 16.05.2013
Svetnik je postavil vprašanje v zvezi z Kampusom Livade.
Pobudnik : Davorin ADLER
Vsebina: Svetnik je postavil vprašanje v zvezi z Kampusom Livade.
Datum rešitve: 16.05.2013
Vsebina rešitve:
28.03.2013, Alojz Zorko, Izola je naša
Rešeno dne: 16.05.2013
Problematika povezana s pacelo št. 2242 k.o. Cetore in stavbne parcele 727 k.o. Cetore - Stranki Danijela in Marjan Malikovič
Pobudnik : Alojz Zorko, Izola je naša
Vsebina: Problematika povezana s pacelo št. 2242 k.o. Cetore in stavbne parcele 727 k.o. Cetore - Stranki Danijela in Marjan Malikovič
Problematika - parc. št. 2242 k.o. Cetore: os6-18r-320402-1.pdf
Odgovor na svetniško pobudo: OS6-19R-320401-10.pdf
Datum rešitve: 16.05.2013
Vsebina rešitve:
28.03.2013, Alojz Zorko, Izola je naša
Rešeno dne: 25.03.2014
Ali se je Občina Izola prijavila na državni razpis za sofinanciranje energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti, financiranih iz nepovratnih sredstev EU?
Pobudnik : Alojz Zorko, Izola je naša
Vsebina: Ali se je Občina Izola prijavila na državni razpis za sofinanciranje energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti, financiranih iz nepovratnih sredstev EU?
Prijava na razpis energetske sanacije: os6-18r-320402-2.pdf
Odgovor na svetniško vprašanje: OS6-25R-320402-7.pdf
Datum rešitve: 25.03.2014
Vsebina rešitve:
28.03.2013, Alojz Zorko, stranka Izola je naša
Strokovne službe občine naj pripravijo celovit seznam zemljišč, potrebnih za izgradnjo objektov Marine Izola in spremljajoče infrastrukture, začasno predanih ali prodanih investitorjem, vse v okviru ZN Marina Izola za obdobje od začetka priprav na gradnjo in čas gradnje marine Izola
Pobudnik : Alojz Zorko, stranka Izola je naša
Vsebina: Strokovne službe občine naj pripravijo celovit seznam zemljišč, potrebnih za izgradnjo objektov Marine Izola in spremljajoče infrastrukture, začasno predanih ali prodanih investitorjem, vse v okviru ZN Marina Izola za obdobje od začetka priprav na gradnjo in čas gradnje marine Izola
Seznam zemljišč potrebnih za izgradnjo Marine: os6-18r-320402-3.pdf
28.03.2013, Nevijo Frank, SDS
Župana občine Izola, Igorja Kolenca sprašujem, zakaj se občina Izola, tako kot večina drugih primorskih občin, ni prijavila na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za dodelitev nepovratnih sredstev za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic.
Pobudnik : Nevijo Frank, SDS
Vsebina: Župana občine Izola, Igorja Kolenca sprašujem, zakaj se občina Izola, tako kot večina drugih primorskih občin, ni prijavila na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za dodelitev nepovratnih sredstev za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic.
Prijava na razpis - energetska sanacija: os6-18r-320402-04.pdf
14.02.2013, Manca Vadnjal Stojanovič
Rešeno dne: 16.05.2013
Svetnica je vložila pobuda v zvezi z lekarniško enoto v SBI IZOLA, in sicer, da bi se v SBI odprla nova lekarniška enota Obalnih lekarn Koper. V stranki dajemo pobudo, da bi se župan občine Izola v sodelovanju s sosednjima županoma in vodstvom Obalnih lekarn dogovoril o odprtju enote v SBI.
Pobudnik : Manca Vadnjal Stojanovič
Vsebina: Svetnica je vložila pobuda v zvezi z lekarniško enoto v SBI IZOLA, in sicer, da bi se v SBI odprla nova lekarniška enota Obalnih lekarn Koper. V stranki dajemo pobudo, da bi se župan občine Izola v sodelovanju s sosednjima županoma in vodstvom Obalnih lekarn dogovoril o odprtju enote v SBI.
Svetniška pobuda: OS6-17R-320401.1-vpr.pdf
Odgovor na svetniško pobudo dan na 19. redni seji: OS6-R19-3207-3-1.doc
Odgovor JZ Obalne lekarne Kope: OS6-R19-3207-3-5.pdf
Odgovor JZ SB Izola: OS6-R19-3207-3-6.pdf
Obalne lekarne Koper - vloga za soglasje: OS6-R19-3207-3-3.pdf
Obalne lekarne Koper - dokum. o umiku vloge: OS6-R19-3207-3-4.pdf
Datum rešitve: 16.05.2013
Vsebina rešitve: V prilogi.
14.02.2013, Mario GERGETA
Rešeno dne: 16.05.2013
Svetnik je s pobudo predlagal, da se na prvo naslednjo sejo Občinskegasveta uvrsti v obravnav problematike povezane z odškodnino oziroma zamenjavo zemljišč, s strani Občine odvzeta zemljišča in uzurpacijo parcel št. 786 in 803 obe k.o. Dvori nad Izolo, pokojnemu Viktoriju Grbcu. Obravnava...
Pobudnik : Mario GERGETA
Vsebina: Svetnik je s pobudo predlagal, da se na prvo naslednjo sejo Občinskegasveta uvrsti v obravnav problematike povezane z odškodnino oziroma zamenjavo zemljišč, s strani Občine odvzeta zemljišča in uzurpacijo parcel št. 786 in 803 obe k.o. Dvori nad Izolo, pokojnemu Viktoriju Grbcu. Obravnava naj se delovanje Občine oziroma njenih uslužbencev v primeru reševanja problematike in izvrševaja sklepa OS.
Svetniška pobuda: OS6-17R-320401-vpr.pdf
Odgovor na svetniško pobudo: OS6-19R-320401-11.pdf
Datum rešitve: 16.05.2013
Vsebina rešitve:
14.02.2013, Tomislav Vitezica
Svetnik je postavil sledeče svetniško vprašanje , in sicer kdaj je Občina Izola vložila zahtevek Marini Izola za plačilo najema po pravnomočni sodbi, ki jo je prejela na osnovi tožbe s strani Občine Izola. V primeru da Marina Izola ni poravnala obveznosti po isti sodbi dodatno...
Pobudnik : Tomislav Vitezica
Vsebina: Svetnik je postavil sledeče svetniško vprašanje , in sicer kdaj je Občina Izola vložila zahtevek Marini Izola za plačilo najema po pravnomočni sodbi, ki jo je prejela na osnovi tožbe s strani Občine Izola. V primeru da Marina Izola ni poravnala obveznosti po isti sodbi dodatno vprašujem, kdaj je Občina Izola vložila izvršbo, da bi zavarovala svoje interese?
Svetniško vprašanje: OS6-17R-320401.2-vpr.pdf
29.11.2012, Nevijo Frank, svetniška skupina SDS
Pravnomočna tožba Občine Izola v povezavi s koncesijo za upravljanje marine
Pobudnik : Nevijo Frank, svetniška skupina SDS
Vsebina: Pravnomočna tožba Občine Izola v povezavi s koncesijo za upravljanje marine
Pravnomočna tožba - upravljanje marine: os6-16r-320402-n3.pdf
29.11.2012, Mario Gergeta, svetniška skupina Izola je naša
Rešeno dne: 25.03.2014
Ureditev prometa na cesti v Pregavor
Pobudnik : Mario Gergeta, svetniška skupina Izola je naša
Vsebina: Ureditev prometa na cesti v Pregavor
Ureditev prometa: os6-16r-320402-g4.pdf
Odgovor na svetniško pobudo: OS6-25R-320402-6.pdf
Datum rešitve: 25.03.2014
Vsebina rešitve:
29.11.2012, Manca Vadnjal Stojanović, svetniška skupina IJN
Zmanjšanje stroškov novoletne osvetljave v korist socialno ogroženim prebivalcem
Pobudnik : Manca Vadnjal Stojanović, svetniška skupina IJN
Vsebina: Zmanjšanje stroškov novoletne osvetljave v korist socialno ogroženim prebivalcem
Zmanjšanje stroškov novoletne osvetljave: os6-16r-320402-m1.pdf
29.11.2012, Marjetka Popovski, svetniška skupina DeSUS
Brezplačno parkiranje v bližini pokopališča v času od 31. oktobra do 1. novembra
Pobudnik : Marjetka Popovski, svetniška skupina DeSUS
Vsebina: Brezplačno parkiranje v bližini pokopališča v času od 31. oktobra do 1. novembra
Brezplačno parkiranje v bližini pokopališča: os6-16r-320402-p5.pdf
29.11.2012, Alojz Zorko, svetniška skupina IJN
Rešeno dne: 14.02.2013
Podroben pregled in revizija pogodbe o oddaji (darilu) stavbnih zemljišč Univerzi na Primorskem za potrebe izgradnje Kampusa
Pobudnik : Alojz Zorko, svetniška skupina IJN
Vsebina: Podroben pregled in revizija pogodbe o oddaji (darilu) stavbnih zemljišč Univerzi na Primorskem za potrebe izgradnje Kampusa
Podroben pregled in revizija pogodbe: os6-16r-320402-z2.pdf
Odgovor na svetniško pobudo: os6-17r-320402-odg.pdf
Datum rešitve: 14.02.2013
Vsebina rešitve: Odgovor na pobudi je bil podan na 17. redni seji dne 14.2.2013. V odgovoru je pripeta tudi vsa dokumentacija v zvezi prenosom.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 > >>© 2007 - 2010 Občina izola Pravno obvestilo Kontakt