Italiano
Kje smo Kontakt KIJZ
 
 
Občina Izola - Comune di Isola
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
6310 Izola

Tel: +386 5 66 00 100
Fax: +386 5 66 00 110
E-mail: posta.oizola@izola.si

Id ddv: si16510801

 
Nadzorni odbor občine Izola je najvišji organ nadzora občinske javne porabe. Zadolžen je za nadziranje porabe proračunskega denarja v skladu s sprejetim proračunom in za njegovo smotrno porabo, nadziranje finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev in nadziranje razpolaganja s premoženjem občine Izola

Če Nadzorni odbor ugotovi nepravilnosti pri razpolaganju s premoženjem občine, nenamenskosti ali nesmotrnosti porabe proračunskih sredstev ali nepravilnosti pri finančnem poslovanju uporabnikov proračunskih sredstev, mora o tem obvestiti občinski svet, župana in kršitelja. Nadzornemu odboru morajo vsi uporabniki proračuna in upravljavci premoženja občine omogočiti vpogled v njihovo poslovanje in finančno stanje.

Delo občinskega nadzornega odbora je javno. Ko je njegovo poročilo dokončno, o svojih ugotovitvah obvesti javnost.


Člani nadzornega odbora Občine Izola

·mag. Darko FILIPUT iz Izole, Sončna pot 5 (predsednik)


·Vida ORBANIČ iz Izole, Mladinska 4


·Venis BOHINEC iz Izole, Plenčičeva ulica 6


·Breda MEDVED iz Izole, Oktobrske revolucije 21


·Mitja KOBAL iz Izole, Emilia Driolia 7


·Boris HRVATIN iz Izole, Rožna pot 2


·Miro Vanič iz Izole, Malija 102


·Dušan MILANIČ iz Izole, Malija 114


·Boris MILENKOVSKI iz Izole, Ulica IX. Korpusa 3


© 2007 - 2010 Občina izola Pravno obvestilo Kontakt