Italiano
Kje smo Kontakt KIJZ
 
 
Občina Izola - Comune di Isola
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
6310 Izola

Tel: +386 5 66 00 100
Fax: +386 5 66 00 110
E-mail: posta.oizola@izola.si

Id ddv: si16510801

 

V skladu s 64. členom Ustave Republike Slovenije in Zakonom o samoupravnih narodnih skupnostih, ki ga je sprejel Državni zbor RS, je Italijanska samoupravna narodna skupnost (ISNS) pravna oseba javnega prava.

Samoupravne narodne skupnosti so organizirane na nivoju občin (Koper, Izola, Piran) z namenom zadovoljevanja temeljnih potreb italijanske narodne skupnosti v Sloveniji. Svet ISNS sestavljajo predstavniki narodnosti, izvoljeni na podlagi splošne volilne pravice na neposrednih in tajnih volitvah v skladu s predpisi, ki v Sloveniji urejajo lokalne volitve. Aktivno in pasivno volilno pravico imajo izključno pripadniki narodnosti, vpisani v posebne volilne imenike, ki jih vodi narodna skupnost sama in potrjuje pristojna upravna enota kot lokalna izpostava Ministrstva za notranje zadeve. Volitve v svet ISNS se običajno izvedejo istočasno z volitvami organov lokalne skupnosti.

ISNS obravnava vprašanja, ki zadevajo italijansko narodno skupnost, živečo v posamezni občini, s posebnim poudarkom na zaščiti in razvijanju pravic narodnosti ter na področjih izobraževanja, kulture in toponomastike. V zvezi s temi področji ISNS oblikuje predloge, mnenja in pobude ter jih posreduje občinskim organom; le-ti so jih dolžni obravnavati in se nanje odzvati. Na navedenih področjih je mnenje ISNS za občinske organe zavezujoče.

Financiranje programov s področja kulture, programov različnih manjšinskih društev in programov Skupnosti Italijanov (»Pasquale Besenghi degli Ughi« in »Dante Alighieri«) je zagotovljeno s strani občine in preko obalne samoupravne narodne skupnosti s strani Ministrstva RS za kulturo. Samoupravne narodne skupnosti so skupaj z občinami soustanoviteljice osnovnih šol z italijanskim učnim jezikom in imenujejo svoje predstavnike v organe teh izobraževalnih zavodov.

Svet ISNS Izola skupaj s Svetoma ISNS Koper in ISNS Piran (na podlagi posrednih volitev) imenuje tri od devetih članov Sveta Obalne italijanske samoupravne narodne skupnosti. Obalna ISNS je pristojna za področja, ki se nanašajo na zaščito in razvijanje pravic Italijanske narodne skupnosti v Sloveniji na nivoju državnih in političnih institucij, v sektorju založništva in sredstev javnega obveščanja. Skupaj z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport je Obalna ISNS soustanoviteljica srednjih šol z italijanskim učnim jezikom. Obalna ISNS nastopa v vlogi sogovornika države in njenih organov glede vseh vprašanj, ki se nanašajo na zaščito pravic Italijanske narodne skupnosti pri nas.Italijanska samoupravna narodna skupnost Občine Izola
Manziolijev trg 5
p.p. 44
6310 Izola

Tel: +386 5 641 50 31
Fax: +386 5 641 58 53
Url: http://www.comunitaitaliana.si

Trr: 01240 - 6490184797
Dš: 55764622
Mš: 5170087

Šifra dejavnosti:
Dejavnost drugih organizacij, d.n.© 2007 - 2010 Občina izola Pravno obvestilo Kontakt