Italiano
Kje smo Kontakt KIJZ
 
 
Občina Izola - Comune di Isola
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
6310 Izola

Tel: +386 5 66 00 100
Fax: +386 5 66 00 110
E-mail: posta.oizola@izola.si

Id ddv: si16510801

 
Krajevne skupnosti so ožji samoupravni deli občine, ki skrbijo za skupne lokalne potrebe in interese krajanov na način, da odločajo o pomembnih zadevah lokalnega značaja, podpirajo razvoj izobraževalnih, kulturnih in športnih dejavnosti, skrbijo za ureditev kraja in lokalne infrastrukture, spodbujajo medsebojno razumevanje in varujejo koristi krajanov ter urejajo druge naloge, ki jih je nanje prenesla občina.

Krajevne skupnosti opravljajo predvsem naslednje naloge
  • obravnavajo vsa vprašanja, pomembna za delo in življenje krajanov ter oblikujejo stališča, pobude in mnenja v zvezi s temi vprašanji,
  • sprejemajo kratkoročni in dolgoročni program investicij in razvoja krajevne skupnosti,
  • pridobivajo sredstva za delo in razvoj KS
  • dajejo predloge in pobude pri sprejemu predpisov občine ter sodelujejo pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,
  • pripravljajo razvojne smernice uporabe prostora,
  • vzpodbujajo razvoj gospodarskih dejavnosti ter skrbijo za kulturno in športno življenje ter rekreacijo,
  • spodbujajo delovanje društev, klubov in drugih organizacij na svojem območju,
  • sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,
  • dajejo predloge in skrbijo za urejen videz svojih naselij ter pri tem aktivno sodelujejo,

© 2007 - 2010 Občina izola Pravno obvestilo Kontakt