Odlok o razpisu referenduma o uveljavitvi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Izola, sprejetega na 17. redni seji Občinskega sveta Občine Izola, dne 8.7.2021