Vloga za pridobitev pravice služnosti na nepremičninah v lasti Občine Izola

Organizacijska enota