Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Stroški v postopku