Napoved podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – pravne osebe

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov