POTRJENA PROSTORSKA AKTA ZA ŠARED IN KMETIJSKE OBJEKTE

4. 7. 2014 2