S KMETIJSKIMI ZEMLJIŠČI NAJ UPRAVLJAJO OBČINE

3. 8. 2016 45