ZA KREDITIRANJE PODJETIJ V OBČINI IZOLA NA VOLJO 149.000 EVROV

1. 9. 2016 37