OBČINSKI SVETNIKI SPREJELI PRORAČUN OBČINE IZOLA ZA LETI 2017 IN 2018

23. 2. 2017 2