OBČINA PRENESLA POSLOVNE PROSTORE IN STANOVANJA V UPRAVLJANJE NA SVOJE KOMUNALNO PODJETJE

22. 9. 2017 2