PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 2018 SPREJET SOGLASNO

22. 12. 2017 33