KMALU RAZGRNJEN DOPOLNJEN OSNUTEK TEMELJNEGA PROSTORSKEGA AKTA OBČINE IZOLA

8. 5. 2019 13