ZAČETEK GRADNJE PRIZIDKA K PODRUŽNIČNI ŠOLI V KORTAH

3. 6. 2019 38