V IZOLI VZPOSTAVLJEN SISTEM BREZPLAČNIH PREVOZOV ZA STAREJŠE OBČANE

11. 7. 2019 49