IZOLSKI ŽUPAN JE RAVNAL V SKLADU Z VELJAVNO ZAKONODAJO IN ODLOČITVIJO SODIŠČ TER V KORIST OBČANOV IN OBČANK

9. 10. 2019 41