OBVESTILO – POROČANJE O ŠKODI ZARADI POSLEDIC NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER POLETI 2019 – ROK PODALJŠAN DO 22. JANUARJA 2020

17. 1. 2020 44