FINANČNI DIALOG MED ORGANI PRISTOJNIMI ZA PROGRAMIRANJE EVROPSKIH STRUKTURNIH IN INVESTICIJSKIH SKLADOV IN KLJUČNIMI IZVAJALCI MAKROREGIONALNIH STRATEGIJ V SLOVENIJI

6. 2. 2020 52