ŽUPAN OBČINE IZOLA DOSLEDNO UPOŠTEVA DOLOČILA ZAKONOV IN STATUTA OBČINE IZOLA

9. 4. 2020 38