OBVESTILO O IZVAJANJU DEZINSEKCIJE POSAMEZNIH DELOV JAVNEGA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA NA OBMOČJU OBČINE IZOLA

26. 5. 2020 41