OBČINSKI SVET SE JE SEZNANIL S POROČILOM O POPLAVNEM STANJU NA OBMOČJU OBČINE IZOLA

19. 6. 2020 55