OBJAVLJENA STALIŠČA DO PREJETIH PRIPOMB IN PREDLOGOV NA DOPOLNJEN OPN

6. 7. 2020 27