JAVNA RAZGRNITEV IN OBRAVNAVA SPREMEMB PROSTORSKEGA AKTA ZA OBMOČJE »LIVADE I«

23. 12. 2020 50