V STRUNJANU SO SE POKLONILI OTROKOM, NEDOLŽNIM ŽRTVAM FAŠIZMA

19. 3. 2021 38