OBČINA IZOLA UREJA PLOČNIK OB JUŽNI CESTI

9. 8. 2021 27