Občina se aktivno zavzema za rešitev problematike odvodnjavanja

16. 9. 2021 49