Dvanajsta seja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Izola

24. 4. 2018 595