Ureditev pločnika na delu Kajuhove ulice

10. 11. 2021 28