Občina Izola je na Parenzani uredila počivališče in območja za umirjanje prometa

28. 2. 2022 174