Občina Izola ni kršila določil Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

30. 3. 2022 259