Objavljena stališča do pripomb z javne razgrnitve osnutka Državnega prostorskega načrta za hitro cesto Koper–Dragonja

12. 4. 2022 238