Poškodovanje urbane opreme vse bolj pereča težava

25. 5. 2022 104