Ponovitev dezinsekcije javne kanalizacije na območju Jagodja, Livad in starega mestnega jedra v Izoli

14. 6. 2022 268