Gospodinjstva obalnih občin bodo prejela brošure Kako ravnati z vodo v času izjemnih razmer v oskrbi s pitno vodo

25. 7. 2022 246