Za čimprejšnjo ureditev kanalizacijskega omrežja na Šaredu je bistveno sodelovanje krajanov

26. 8. 2022 251