Občina namerava septembra pristopiti k popolni rekonstrukciji Regentove ulice

1. 9. 2022 215