Občina pridobila gradbeno dovoljenje za obnovo palače na Verdijevi ulici

2. 9. 2022 209