Vidni temelji večnamenskega vaškega doma na Šaredu

20. 9. 2022 229