Nova priložnost za občinski prostorski načrt

28. 9. 2022 484