Javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje bolnišnice Izola (v nadaljevanju: OPPN bolnišnica Izola)

14. 10. 2022 225
14.10.2022
Javna naznanila in razgrnitve
21.11.2022 do 23:59
Tjaša Škrbina