Obvestilo občinske volilne komisije organizatorjem volilnih kampanj

16. 11. 2022 75