Rižanski vodovod Koper s pilotnim projektom daljinskega odčitavanja vodomerov v Kopru, Izoli in Podgorju

7. 12. 2022 73