Izolski občinski svetniki imenovali člane nadzornega odbora JP Komunala Izola

20. 1. 2023 146