Obvestilo o pričetku vzdrževalnih del in zapori ceste

13. 2. 2023 64