Obvestilo o objavljenem javnem razpisu za zasedbo prostega delovnega mesta – direktor Javnega podjetja Komunala Izola, d. o. o.

22. 2. 2023 593