Objavljen je javni razpis za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Izola

18. 4. 2023 603